مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 (پدیدآور)؛ داستانی بیرکی،

محل نشر : تهران

ناشر: ----

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. آزادی در اندیشه امام خمینی(س)/ ]ویرایش2[. تدوین علی داستانی بیرکی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1384. 297 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفتربیست وهفتم)ISBN:  978 - 964 - 335 - 382 - 7فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 275 ـ 297. چاپ اول: 1380.1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها و سخنرانیها ـ ـ نظریه درباره آزادی. 2. آزادی(اسلام) ـ ـ آزادی ـ ـ  مقاله ها و خطابه‌ها. الف. مؤسسه تنظیـم و نشر آثار امام خمینی(س)، معاونت پژوهشی. ب. داستانی بیرکی، علی، گردآورنده. ج. عنوان.     4 آ 4 آ / 5/  1574  DSR                                                               0842/ 955            کتابخانه ملی ایران                                                                     2302 ـ 80 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏      ‏

     

     کد/ م 1189

Transparent

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 ‎ ‎

آزادی در اندیشه امام خمینی(س)ـ تبیان آثارموضوعی(دفتربیست وهفتم)‏         ‏

تحقیق ونشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

تدوین: علی داستانی بیرکی

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ پنجم:   1392 2000 نسخه 

قیمت:  11000 تومان

‏ ‏

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV