فصل سوم: حدود آزادی
عدم توطئه چینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عدم توطئه چینی

‏ ‏

‎ ‎

عدم توطئه چینی

‎ ‎

‏ ‏

تنبه دادن مردم از توطئه شاه 

‏در این موقع بسیار حساس تاریخ ایران، شاه به وسیله کارشناسان‏‎ ‎‏خود دست به توطئه خطرناکی زده است که با اندکی سستی و‏‎ ‎‏تغافل، ملت ایران باید از به دست آوردن آزادی و استقلال و‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 82

‏حقوق بشر مأیوس شود و خود را برای همه نوع اختناق و شکنجه‏‎ ‎‏و قتل و غارت مهیا کند؛ و اسلام باید از احکام نورانی خود‏‎ ‎‏چشم بپوشد. تبدیل مهره به مهره ای که از اول با اسلحه فریب و‏‎ ‎‏ریاکاری وارد میدان شده است به امر شاه، توطئه اغفال ملت و‏‎ ‎‏شکستن نهضت اسلامی است، و به هدر دادن خون جوانان عزیز‏‎ ‎‏اسلام در این پانزده سال و خصوص در این ماههای اخیر که‏‎ ‎‏دژخیمان شاه با قتل عامهای شهرستانها و جرح و حبس و تبعیدها‏‎ ‎‏روی تاریخ را سیاه کردند. اکنون که ثابت شد توپ و تانک و‏‎ ‎‏ارعاب و تهدید در مقابل ملت بپاخاسته اثر خود را از دست داده،‏‎ ‎‏دست به نیرنگ شیطانی زده و با مطالب بسیار اغفال کننده‏‎ ‎‏می خواهد جنایتها و خیانتهای خود را ادامه دهد.‏

‏     تاریخ پر شرف اسلام را در مجلسین‏‎[1]‎‏ تغییر داده اند و امر شاه‏‎ ‎‏و وزیر در مقابل مجلسین ارزش قانونی ندارد. و این امر پوچ،‏‎ ‎‏شاهد بزرگی است بر نیرنگ شیطانی شاه. امر بی ارزش به بستن‏‎ ‎‏قمارخانه ها، نیرنگ دیگری است برای اغفال جناح روحانی. در‏‎ ‎‏محیطی قمارخانه ها را به خاطر احترام به اسلام می بندند که تمام‏‎ ‎‏مراکز فحشا به قوّت خود باقی و برخلاف مقررات اسلامی و آیات‏‎ ‎‏قرآنی، ستمکاری و قتل و غارت امری عادی برای دژخیمان شاه‏‎ ‎‏شده.‏

‏     در محیطی گفته می شود آزادی دادیم که بهترین فرزندان عزیز‏‎ ‎‏اسلام و ایران در حبس و زیر شکنجه شاهانه و در تبعید‏‎ ‎‏به سر می برند. در محیطی دم از احترام علمای اسلام می زنند که‏‎ ‎‏علمای اسلام در حبس غیرقانونی و در تبعیدگاهها ـ بدون مجوز ـ‏‎ ‎‏به سر می برند. اشخاصی دم از تعظیم شعائر مذهبی و احترام‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 83

‏روحانیت و احکام اسلام می زنند که در طول نیم قرن شریک جرم‏‎ ‎‏دستگاه بوده و قوانینی که برخلاف احکام اسلام بوده تصویب‏‎ ‎‏نموده اند. ملت ایران از این رژیم و تمام مهره های آن که خدمت‏‎ ‎‏صادقانه به جنایتکار اصلی نموده و مفتخر به آن هستند متنفر و‏‎ ‎‏آنها را لایق هیچ مقامی نمی دانند. آنان در محیطی احترام به‏‎ ‎‏روحانیون اسلام را اعلام نموده اند که کثیری از مساجد سرتاسر‏‎ ‎‏ایران را بسته و خطبا را از گفتار ممنوع کرده اند.‏

‏     در محیطی «حکومت آشتی ملی» را اعلام می کنند که توپها و‏‎ ‎‏تانکها و مسلسلها توسط ارتش و سایر مأموران در شهرستانها‏‎ ‎‏مشغول سرکوبی ملتی است که حقوق اولیه بشر و اجرای احکام‏‎ ‎‏اسلام را خواستار است.(143)‏

6 / 6 / 57

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

اسلام، تأمین کننده آزادی 

‏روزنامه ها خودشان را اصلاح کنند؛ خیانت نکنند به اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین، خون مظلومان ما را هدر ندهند، تبلیغات سوء را منعکس‏‎ ‎‏نکنند؛ توطئه ها را جلوگیری کنند لکن همه مردم در آرا آزاد‏‏[‏‏ند‏‏]‏‏.‏‎ ‎‏وقتی رفراندم اعلام شد، رأی من حکومت جمهوری است،‏‎ ‎‏«جمهوری اسلامی» است. هر کس، هر کس که تبعیت از اسلام‏‎ ‎‏دارد، جمهوری اسلامی باید بخواهد. لکن، تمام مردم آزادند که‏‎ ‎‏آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی‏‎ ‎‏می خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می خواهیم؛‏‎ ‎‏آزادند! بگویند که ما رژیم غربی می خواهیم؛ «جمهوری باشد‏‎ ‎‏لکن اسلام نباشد»! ‏

‏     ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ این آدمی که می گوید جمهوری باشد اسلام نباشد، باید‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 84

‏پرسید که از اسلام چه می دانی و چه دیدی؟ چه بدی از اسلام‏‎ ‎‏دیدی؟ باید به آن گفت که این اسلام است که طاغوت را قطع کرد‏‎ ‎‏نه مردم؛ ایمان، طاغوت را قطع کرد نه من و تو! از اسلام چه بدی‏‎ ‎‏دیدی؟ آنکه می گوید ما جمهوری دمکراتیک می خواهیم یعنی‏‎ ‎‏جمهوری به فرم غرب، از اسلام چه بدی دیدید؟ چه می دانید از‏‎ ‎‏اسلام؟ اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. اسلام شخص‏‎ ‎‏اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت بلکه پایین تر از او بود در‏‎ ‎‏استفاده از مادیات. آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان‏‎ ‎‏ائمه ما ـ علیهم السلام ـ بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود.‏‎ ‎‏حرفهایشان را می زدند. ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از‏‎ ‎‏آزادی بیان نمی ترسد لکن توطئه را اجازه نمی دهیم. اینها حرف‏‎ ‎‏ندارند، توطئه می کنند. ما آنها را دعوت کردیم، کسانی را وادار‏‎ ‎‏کردیم که دعوت کنند که اگر حرفی دارید بیایید در تلویزیون‏‎ ‎‏بگویید؛ مباحثه می کنیم با هم. تا حالا حاضر نشدند.(144)‏

10 / 12 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

عدم پذیرش، خیانت به ملت 

‏آنها که می خواهند توطئه کنند، آنها که می خواهند منحرف کنند‏‎ ‎‏ملت ما را، آنها که می خواهند اختلاف بیندازند بین قشرهای ملت،‏‎ ‎‏اینها توطئه گر هستند و ما ساکت نمی نشینیم. ما آنها را تأدیب‏‎ ‎‏می کنیم.‏

‏     آزادی بله، توطئه نه. آزادی بیان هست؛ هر که هر چه‏‎ ‎‏می خواهد بگوید. اسلام از اول قدرت داشته است بر رد همه‏‎ ‎‏حرفها و بر رد همه اکاذیب؛ آن قدرت باقی است، برهان ما باقی‏‎ ‎‏است. ما برهان داریم، ما حجت داریم. ما از گفته های ـ گفتار ـ‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 85

‏مردم نمی ترسیم؛ هر که هر چه دارد بگوید لکن توطئه را‏‎ ‎‏نمی پذیریم. خیانت به ملت را نخواهیم پذیرفت؛ چنانچه‏‎ ‎‏نپذیرفتیم. ملت ما تاکنون آنقدر خیانت دیده است که دیگر‏‎ ‎‏نخواهد پذیرفت خیانتها را.(145)‏

18 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفن توطئه گر

‏آزادی غیر از توطئه است. آزادی، آزادی بیان است؛ هرچه‏‎ ‎‏می خواهند بگویند، توطئه نکنند، آدمکشی نکنند. این آدمکشها و‏‎ ‎‏توطئه گرها را دفن خواهیم کرد.(146)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در چهارچوب قانون و اسلام 

‏ملت نمی تواند توطئه را تحمل کند. ما تحمل نمی کنیم این توطئه‏‎ ‎‏را. اینها توطئه است؛ توطئه بر ضد اسلام؛ توطئه بر ضد ملت.‏‎ ‎‏آزادی هست، توطئه نیست. آزادی معنایش این نیست که بنشینید‏‎ ‎‏برخلاف اسلام صحبت کنید؛ آزادی در حدود قانون است. دین‏‎ ‎‏کشور ما اسلام است؛ آزادی در حدود این است که به اسلام ضرر‏‎ ‎‏نخورد. قانون اساسی ما دین را اسلام می داند.(147)‏

4 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از توطئه

‏آزادی غیر از توطئه است. از توطئه های خلاف مصالح عالیه اسلام‏‎ ‎‏و کشور جدا جلوگیری می شود. و من در صورت احساس خطر‏‎ ‎‏جدی، مسائلی را با ملت در میان می گذارم، تا ملت دلیر، خود‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 86

‏تصمیم لازم را بگیرد ـ تا به حال در مسائل مختلف تصمیم قاطعانه‏‎ ‎‏گرفته است.(148)‏

3 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شرط آزادی مطبوعات 

‏شایعه سازیهای ضد انقلاب که از چپ و راست برخلاف مسیر‏‎ ‎‏ملت می شود و دولت را متهم به اختناق می کنند، جدا مردود‏‎ ‎‏است. ما در طول پیروزی انقلاب گوشزد کردیم که آزادی‏‎ ‎‏مطبوعات مورد نظر ماست لیکن از خیانت و توطئه به طور جدی‏‎ ‎‏و بدون اغماض، جلوگیری می شود. مطبوعاتی که توطئه گر و‏‎ ‎‏مخالف مسیر ملت نباشند، پس از تحقیق، آزاد خواهند بود.‏

‏     دادستانهای دادگاهها موظفند که بار دیگر رسیدگی به‏‎ ‎‏مطبوعات و حال نویسندگان آنها را بر عهده گیرند و هریک از‏‎ ‎‏مطبوعات را که توطئه گر و مخالف مصالح ملت و کشور ندانستند‏‎ ‎‏اجازه نشر دهند و از نشریات مخالف مصالح ملت و کشور جدا‏‎ ‎‏جلوگیری کنند.(149)‏

6 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رحمت انقلاب اسلامی 

‏هیچ انقلابی مثل انقلاب ما رحمت نداشت. و هیچ انقلابی مثل‏‎ ‎‏انقلاب ما با مردم و با خیانتکاران رفتار نکرد، همه را آزاد‏‎ ‎‏گذاشتیم. دولت ما با همه به طور رحمت رفتار کرد. قلمها را آزاد‏‎ ‎‏گذاشتند؛ مطبوعات را آزاد گذاشتند؛ احزاب را آزاد گذاشتند؛‏‎ ‎‏گروهها را آزاد گذاشتند. باب رحمت به مِصراعَیْه به روی ملت باز،‏‎ ‎‏همان رحمتی که دنباله رحمت اسلام است؛ دنباله رحمت‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 87

‏رسول خداست. لکن خیانتکاران، جرثومه های فساد و غدّه های‏‎ ‎‏سرطانی، به اخلالگری برخاستند؛ به فتنه گری برخاستند. ملتی که‏‎ ‎‏با خون خودش عدل و اسلام را می خواست در مملکت پیاده کند‏‎ ‎‏و به طور رحمت با همه رفتار کند، قدر این رحمت را ندانستند و‏‎ ‎‏مشغول توطئه شدند. اگر ادامه پیدا کند توطئه، باب رحمت بسته‏‎ ‎‏می شود، یا نیم بسته می شود و باب غضب ـ غضب الهی،‏‎ ‎‏انتقام الله ـ باز می شود. کاری نکنند که باب رحمت بسته شود.‏‎ ‎‏توطئه ها را کنار بگذارند. قلمهای مسموم را کنار بگذارند.‏‎ ‎‏فعالیتهای غیراسلامی را کنار بگذارند. همین فتح باب رحمت بود‏‎ ‎‏و همین مدارا و ملایمت بود که فاجعه کردستان را به بار آورد. از‏‎ ‎‏فرصت و از رحمت استفاده کردند و سوء استفاده کردند؛ از آزادی‏‎ ‎‏ـ که رحمت خداست ـ سوء استفاده کردند.(150)‏

8 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از توطئه 

‏روزنامه آیندگان همان بود که با دشمنهای ما روابط داشت. توطئه‏‎ ‎‏بود در کار و با صهیونیستها روابط داشت. از آنها الهام می گرفت و‏‎ ‎‏بر ضد منافع مملکت و کشور می نوشت. و در تمام آن‏‎ ‎‏روزنامه هایی که توطئه گر بودند و می خواستند رژیم سابق را‏‎ ‎‏دوباره برگردانند به اینجا. این روزنامه ها جلوشان گرفته شد تا‏‎ ‎‏بفهمند به اینکه چطورند اینها و بعد از اینکه فهمیدند هر کدام که‏‎ ‎‏[‏‏توطئه گر‏‏]‏‏ نیستند، نه، آزاد باشند. همه روزنامه هایی که بودند، به‏‎ ‎‏اعتبار اینکه دادستان آنطوری که فهمیده است اینها توطئه گر بودند‏‎ ‎‏و مفسد بودند و اینها الهام از شاه و از دستگاه صهیونیستها‏‎ ‎‏می گرفتند، از این جهت اینها را توقیف کردند موقتا، تا اینکه‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 88

‏رسیدگی کنند. این خلاف آزادی نیست. این جلوگیری از توطئه‏‎ ‎‏است که همه دنیا بوده است که جلوی این توطئه را بگیرند.(151)‏

2 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت توطئه 

‏از انقلاب، یک آزادی مطلقی به همه داده شد. ‏

‏     شما خیال می کنید در انقلابات دیگر آزادی می دهند؟ آزادی‏‎ ‎‏به مردم نمی دادند. بعد از انقلاب تمام مطبوعات را جلویش‏‎ ‎‏می گرفتند؛ تمام مجالس را جلویش می گرفتند؛ تمام دستجات را‏‎ ‎‏جلویش می گرفتند؛ همه را به طور اختناق جلویش می گرفتند؛ به‏‎ ‎‏اسم اینکه انقلاب است، در انقلاب باید این چیزها بشود لکن این‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی جلوی هیچ طایفه ای را نگرفت و جلوی هیچ‏‎ ‎‏قلمی را نگرفت تا چند ماه که معلوم شد که می خواهند توطئه‏‎ ‎‏کنند. توطئه گرهایی که بر ضد اسلام می خواستند توطئه بکنند یک‏‎ ‎‏چند نفر را جلویشان را گرفتند که نه، چه بکنید. البته حالا هم یک‏‎ ‎‏قلمهای فاسد باز می گویند چرا جلوی فلان مجله، چرا فلان مجله.‏‎ ‎‏نمی دانند اینها که خوب، آن مجله، روزنامه، تمام چیزش از‏‎ ‎‏اسرائیل بوده است. اینها توقع این را دارند که اسرائیل هم که در‏‎ ‎‏اینجا می خواهد توطئه کند نباید جلویش را گرفت! باید آزاد کرد‏‎ ‎‏قلم را، قلمْ آزاد! قلمی آزاد است که توطئه گر نباشد. قلمی آزاد‏‎ ‎‏است، روزنامه ای آزاد است، که نخواهد این ملت را به عقب و به‏‎ ‎‏تباهی بکشد. این قلمها، همان سرنیزه سابق است که می خواهند‏‎ ‎‏ملت را به تباهی بکشند، البته ملت تحمل نمی کند که جوانهایش را‏‎ ‎‏داده، حالا چهار نفر پشت میز نشین و بالا نشین بنشینند و طرح‏‎ ‎‏بدهند و درست بکنند و بگویند که قلمها آزاد نیست؛ چه آزاد‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 89

‏نیست؟ کدام قلمها آزاد نیست؟ قلمهای فاسد نباید آزاد باشد. الآن‏‎ ‎‏هم فاسدهاشان خیلیهایشان آزادند، مِنْ جمله همین قلمهایی که‏‎ ‎‏می گویند چرا آزاد نمی گذارید. اینها هم الآن توطئه گر هستند.(152)‏

3 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی و عدم نقض قانون اساسی 

‏قانون اساسی ما می گوید که همه احزاب، همه جمعیتها، اقلیتهای‏‎ ‎‏مذهبی و انجمنهای اسلامی و انجمنهای دیگر همه آزاد هستند،‏‎ ‎‏فقط گفته اند که شرطش این است که شما نقض ملیت ما را نکنید،‏‎ ‎‏نخواهید ملت ما را از بین ببرید، ملیت ما را نخواهید از بین ببرید،‏‎ ‎‏نقض جمهوری اسلامی ما را نکنید، نقض قانون اساسی ما را‏‎ ‎‏نکنید، نقض اسلام را نکنید.(153)‏

8 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی بر طریق اسلام 

‏اخباری که در آنجا‏‎[2]‎‏ گفته می شود و واقع می شود، باید برخلاف‏‎ ‎‏موازین اسلام نباشد ‏‏[‏‏که‏‎ ‎‏]‏‏هر گروهی بخواهند توطئه کنند، بیایند‏‎ ‎‏در رادیو ـ تلویزیون حرفهایی بزنند که توطئه آمیز باشد. البته نه‏‎ ‎‏اینکه ما می گوییم باید سانسور باشد؛ ما می گوییم باید بر طریق‏‎ ‎‏اسلام و ملت باشد.‏

‏     ملت، اسلام را می خواهد، و همه نهادهایی که در ایران هست‏‎ ‎‏باید اسلامی باشد. معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه‏‎ ‎‏کند، در توطئه هم آزاد است، نه، در توطئه آزاد نیست؛ یا حرفهایی‏‎ ‎‏را بزند که شکست ملت است، شکست نهضت است، این آزادی‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 90

‏نیست. در چهارچوب این نهضت، انقلاب اسلامی، همه مردم آزاد‏‎ ‎‏هستند. کسانی هم حرف دارند، حرفهایشان را می زنند، حتی هر‏‎ ‎‏فرقه ای باشند؛ اما بخواهند توطئه کنند، بخواهند اسلام را‏‎ ‎‏بشکنند، بخواهند نهادهایی که الآن مشغول فعالیت اسلامی‏‎ ‎‏هستند، اینها را بشکنند همچو چیزی نمی شود باشد.(154)‏

31 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی در برابر توطئه 

‏اکنون بر ملت شریف و مبارز ایران است که در مقابل تمام توطئه ها‏‎ ‎‏و شرارتها بایستند و همان طور که با قیام و انقلاب خود دست‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ و تفاله های آنان را از ایران قطع کردند، برای ادامه‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی خود و برای اقامه عدل الهی از هیچ قدرتی و‏‎ ‎‏شرارتی هراس به خود راه ندهند.(155)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 91

  • . منظور، مجلس سنا و شورای ملی.
  • . منظور، صدا و سیماست.