فصل چهارم: آزادی اقشار اجتماعی
آزادی و حوزه های علمیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آزادی و حوزه های علمیه

‏ ‏

‏ ‏

آزادی و حوزه های علمیه

‏ ‏

‏ ‏

رسالت حوزه و دانشگاه

‏پس از جنگ، از مدارس علمی و دانشگاهها، که در حقیقت قلب‏‎ ‎‏تپنده و نبض زننده ملت هستند، شروع می کنیم. می دانیم که این دو‏‎ ‎‏مرکز در حقیقت دو شاخه اند از یک شجره طیبه و دو بازو از یک‏‎ ‎‏مقام انسان روحانی؛ که اگر به صلاح گرایند و تعهد روحانی خود را‏‎ ‎‏حفظ کنند و دست در دست هم در صف واحد و در خدمت به‏‎ ‎‏حق و خلق قیام کنند ملت را به کمال خود در دو بعد معنوی و‏‎ ‎‏مادی می رسانند و آزادی و استقلال را در کشور حفظ می کنند و‏‎ ‎‏چون سدی محکم و صفی و بنیانی مرصوص در مقابل تهاجم‏‎ ‎‏اجانب و نفوذ فساد ایستاده و ملت و کشور را با قامتی راست و‏‎ ‎‏پرچمی افراشته به سوی ترقی و تعالی سوق می دهند. و خدای‏‎ ‎‏نخواسته اگر در هر یک از وظایف الهی و ملی خود انحراف پیدا‏‎ ‎‏کنند، به سر ملت آن می آورند که دانشگاه وابسته در رژیم وابسته‏‎ ‎‏آورد، که اکنون نیز کشور و ملت اسلامی ما از گرفتاریهای آن خارج‏‎ ‎‏نشده. و شک نیست که گرفتاری امروز ما در بعد اقتصادی و‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 134

‏فرهنگی و اجتماعی بلکه در جنگ تحمیلی و شرارت وابستگان به‏‎ ‎‏دو قطب سلطه جو از آثار شوم دانشگاههای مبتلا به غرب و‏‎ ‎‏شرقزدگان ضداسلامی و ضد ملی است.‏

‏     هجوم مغولانه رضاخان به حوزه های اسلامی و شعائر‏‎ ‎‏مذهبی، که اشخاصی که آن روز سیاه را درک کرده اند و به عیان‏‎ ‎‏دیده اند می دانند و با وصف و بیان نتوان آن را منعکس کرد و‏‎ ‎‏هجوم بدتر از مغول غربزدگان و شرقزدگان به دانشگاهها و مراکز‏‎ ‎‏آموزشی نوباوگان و جوانان که به کشور و مصالح ملت آن کرد که‏‎ ‎‏ملت و کشور را تا آستانه سقوط کشانید، بی انگیزه نبود. کوشش‏‎ ‎‏بیش از حد تربیت شدگان در مکاتب غرب و شرق و نیز مدعیان‏‎ ‎‏«ملیگرایی» در ایجاد عداوت بین دو قشر بسیار مؤثر روحانی و‏‎ ‎‏دانشگاهی بی جهت نبود. مأموریت رضاخان برای محو آثار‏‎ ‎‏شریعت در سراسر ایران با فشار و اختناق و قلدری، و خلف‏‎ ‎‏خطرناکتر از خودش در محو همان آثار به شکل نوین آن بود؛ که با‏‎ ‎‏تأیید خداوند متعال و ادعیه حضرت ولی الله الأعظم ـ ارواحنا‏‎ ‎‏لمقدمه الفداء ـ کوشش و جدیت و جانبازی زن و مرد و کوچک و‏‎ ‎‏بزرگ این ملت از شرّ حکومت طاغوتی وابسته به امریکا و از شرّ‏‎ ‎‏غربزدگان و شرقزدگان تا حدی رهانیده شد و با برقراری حکومت‏‎ ‎‏اسلامی، این غرب و شرقزدگان پشت به آن کردند و رو به قبله خود‏‎ ‎‏غرب و شرق نمودند و با قلم و قدم بر ضد حکومت اسلامی با‏‎ ‎‏شکلهای مختلف به جدیت و هیاهو برخاستند. این الهام گیرندگان‏‎ ‎‏از شرق و غرب اکثرا با اصل اسلام مخالفند؛ و استقلال و آزادی را‏‎ ‎‏که اسلام بیاورد نمی خواهند و بعضی نیز با کوتاه شدن دست‏‎ ‎‏امریکا مخالفند. منظور از طول کلام آن است که ملت عزیز عموما و‏‎ ‎‏متعهدان و متخصصان خصوصا و دولتمردان بالأخص به‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 135

‏این دستگاههای آدم ساز و پشتوانه ارزشمند اهمیت ویژه ای دهند‏‎ ‎‏و با جان و دل در تقویت و تهذیب آن بکوشند. و حوزه های معظمه‏‎ ‎‏علمیه و اساتید محترم در کنار تعلیم قرآن و فقه و مقدماتش،‏‎ ‎‏تهذیب اخلاق و معارف اسلامی را که اساس است با عنایات‏‎ ‎‏خاص مورد توجه قرار دهند که اِذَا صَلَحَ العالِم صَلَحَ العالَم، و إذَا‏‎ ‎‏فَسَدَ فَسَد.(220)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 136