فصل اول : خاطرات عیسی جعفری
اولین دیدار با امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اولین دیدار با امام

‏من بچه قم هستم ولی تقریبا‏‎ ‎‏نزدیک 45 سال است‏‎[1]‎‏ که در تهران زندگی ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 3

‏می ‌کنم. در سال 1343 که حضرت امام از زندان آزاد شده بودند مادر ‏‎ ‎‏تهران سکونت داشتیم. با شنیدن خبر آزادی امام ما هم به قم به دیدار ‏‎ ‎‏ایشان رفتیم و یک هفته در قم ماندیم.‏

‏در طول آن یک هفته هر روز به منزل ایشان می ‌رفتیم و در صف ‏‎ ‎‏جمعیت می ‌ایستادیم و ایشان را زیارت می ‌کردیم. ظهر که می ‌شد پشت ‏‎ ‎‏سر امام به نماز می ‌ایستادیم. در پایین اتاقی که حضرت امام می ‌نشستند ‏‎ ‎‏زیر زمینی بود که مردم در صف منظم به دست ‌بوسی ایشان می ‌آمدند و ‏‎ ‎‏سپس از طریق آن زیر زمین از منزل خارج می ‌شدند. من نیز همانند مردم ‏‎ ‎‏دست ایشان را می ‌بوسیدم و از طریق زیر زمین دوباره به ح‏‏ی‏‏اط می‌ آمدم ‏‎ ‎‏و خودم را برای نماز آماده می ‌کردم.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 4

  • . زمان مصاحبه 4/2/85.