فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان

فصل دوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خـاطرات

‏ ‏

سید رحیم میریان


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 23

‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 24