فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان
امام و دستور پزشکان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام و دستور پزشکان

‏حضرت امام خیلی مقید بودند که دستور دکتر‌ها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏اجرا‏‎ ‎‏کنند. روزی در ‏‎ ‎‏بیمارستان دیدم که سُرم را‏‎ ‎‏از دست راست امام در آورده و به دست چپ ‏‎ ‎‏ایشان زده‌اند همان لحظات ایشان فرمودند به دکتر عارفی بگویید بیاید. ‏‎ ‎‏دکتر عارفی خدمت امام رسید و آقا‏‎ ‎‏به او فرمودند: آقای دکتر تکلیف من ‏‎ ‎‏چیست، وضو بگیرم یا‏‎ ‎‏تیمم کنم. دکتر عارفی گفت: آقا‏‎ ‎‏شما‏‎ ‎‏خودتان ‏‎ ‎‏مرجع هستید، خودتان بهتر می‌دانید. آقا‏‎ ‎‏فرمودند: من از شما‏‎ ‎‏حکم شرعی ‏‎ ‎‏نخواستم، وظیفه‌ام را‏‎ ‎‏خواستم بدانم که باید تیمم کنم یا‏‎ ‎‏وضو بگیرم. دکتر ‏‎ ‎‏عارفی گفت: آقا، تیمم کنید. حضرت امام نیز به دستور دکتر تیمم کردند ‏‎ ‎‏و وضو نگرفتند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 48