فصل سوم : خاطرات سید احمد بهاء الدینی
نصایحی به حسن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نصایحی به حسن

‏مطالبی را‏‎ ‎‏چندین بار به حسن آقا‏‎ ‎‏گوشزد می‌کردند. می‌فرمودند: حسن ‏‎ ‎‏نمازت رااول وقت بخوان و کوشش کن ترک نشود. نماز اول وقت ‏‎ ‎‏خیلی اهمیت دارد. قرآن زیاد بخوان، به درس‌ات اهمیت بده، در انتخاب ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 90

‏دوست خیلی مراقب باش و ورزش راهم ترک نکن.‏

‏امام خیلی ورزش دوست بودند و خودشان هم تا‏‎ ‎‏روزهای آخر عمر ‏‎ ‎‏ورزش‌شان ترک نشد.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 91