فصل پنجم : خاطرات حسین سلیمانی
پرهیز از اسراف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پرهیز از اسراف

‏حضرت امام دربارۀ اسراف حساسیت داشتند من خودم دیده بودم که ‏‎ ‎‏ایشان‏‏ لیوانی ‏‏داشتند‏‎ ‎‏که اغلب کنارشان بود و با‏‎ ‎‏آن آب می خوردند. دائم ‏‎ ‎‏دیده بودم هر موقع آب تناول می فرمودند کاغذی روی آن می گذاشتند و ‏‎ ‎‏بقیۀ آب را‏‎ ‎‏دور نمی ریختند و از همان استفاده می کردند تا‏‎ ‎‏تمام شود.‏

‏یادم هست که یکبار با یاسر فرزند حاج احمد آقا‏‎ ‎‏از داخل بیت ‏‎ ‎‏می رفتیم. من دیدم که ایشان این طرف منزل لامپی روشن کرد و وقتی از ‏‎ ‎‏آن قسمت عبور کردیم لامپ آن را‏‎ ‎‏خاموش کرد و لامپ دیگر مسیر را‏‎ ‎‏روشن کرد. گفتم چرا‏‎ ‎‏این لامپ راخاموش کردی. گفت اگر این لامپ ‏‎ ‎‏روشن باشد و آقا‏‎ ‎‏متوجه شوند که آن لامپ بی جهت روشن مانده ‏‎ ‎‏ناراحت می شوند و اعتراض می کنند. این موضوع نشان می داد که ‏‏رفتار های ‏‎ ‎‏امام و رعایت ایشان در امور زندگی به گونه ای بود که روی بچه ها‏‎ ‎‏هم ‏‎ ‎‏اثر گذاشته بود.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 191