فصل پنجم : خاطرات حسین سلیمانی
پی گیری اخبار و اطلاعات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پی گیری اخبار و اطلاعات

‏حضرت امام به طور دائم روزنامه ها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏مطالعه می کردند و از مطالب و ‏‎ ‎‏مسائل خبر دار می شدند. یادم هست که یک بار که خدمتشان روزنامه ‏‎ ‎‏بردیم نیم ساعت بعد زنگ زدند و گفتند که آقای توسلی را‏‎ ‎‏خبر کنید ‏‎ ‎‏بگویید از جانب ‏‏من در فلان مجلس شرکت‏‎ ‎‏کند. ایشان حتی مسائل‏‎ ‎‏مربوط ‏‎ ‎‏به فوت علما‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏نیز از روزنامه ها‏‎ ‎‏می خواندند و اخبار را‏‎ ‎‏پی گیر بودند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 200