فصل ششم : خاطرات حسن سلیمی
نصب چراغ دور حیاط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نصب چراغ دور حیاط

‏یک روز آقای کفاش زاده چند چراغ دور حیاط نصب کرده بود. من گفتم ‏‎ ‎‏شما‏‎ ‎‏این کار را‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏اجازۀ آقا‏‎ ‎‏انجام داده اید؟ گفت نه. اتفاقا‏‎ ‎‏امام آمده بود و ‏‎ ‎‏دیده بود و گفته بود اینها‏‎ ‎‏چی است که در حیاط کشیده اید؟ کی گفته این ‏‎ ‎‏کارها را بکنید؟ آقای کفاش زاده گفته بود آقا نور حیاط کم است و اینجا‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 227

‏چون فیلم برداری می کنند باید نور زیاد باشد. آقا فرموده بودند من نبینم ‏‎ ‎‏که در خانۀ من بیایید و طاغوت بازی در بیاورید.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 228