امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س(

‏‏ کتاب «امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر بیست و یکم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این مجموعه شامل سه بخش است بخش اول: "کلیات" که دارای چهار فصل است، بخش دوم: درمورد "شرایط چهارگانه" و بخش سوم: "مراتب سه گانه " یعنی مرتبه غیرزبانی، مرتبه امر و نهی زبان، مرتبه اقدام و انکار عملی است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

برای مشاهده کتاب امر به معروف و نهی از منکر اینجا را کلیک نمایید