توحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 1)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
توحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 1)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

توحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 1)

 

توحید از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «توحید از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر چهل و هشتم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در مقدمه این کتاب آمده است، در آثار امام خمینی (س)، مباحث توحید، به معنای گسترده آن، به اثر بخشی خاصی اختصاص ندارد و سراسر این آثار بحث از خدا و صفت و افعال حق در جهت شناخت آن است و بحث های فقه و اصول نیز جز تلاشی برای معرفت اوامر و نواهی حق تعالی نیست. در این کتاب در دو جلد به بیان دیدگاه ها و اندیشه امام در مبحث توحید پرداخته شده است.
در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.