حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)

حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س) دفتر چهل و پنجم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر شامل شش بخش از جمله: دین و سیاست، حکومت در اسلام، ولایت فقیه، ویژگی های حکومت اسلامی، نهادهای حکومتی و مردمی و مردم در حکومت اسلامی است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.