روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی (س)

 

روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر دهم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم  و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.از آنجا که حوزه های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهم ترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجروی ها بوده اند. امام راحل نیز درعالی ترین جایگاه این نهاد یعنی «مرجعیت»، از نقش خطیر و والای این قشر غافل نبوده و دارای دیدگاه های ژرف و منحصر به فرد در این زمینه می باشند. این اثر با عناوین هویت روحانیت، هشدارها و توصیه ها و حوزه های علمیه، همراه با مقدمه و سخن آشنا تقدیم علاقه مندان گردیده است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای نمایش کتاب روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی (س) اینجا را کلیک کنید.