قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)

قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سیزدهم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر  آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.امام خمینی یکی از مجذوبان و شیفتگان قرآن مجید است که سالیان دراز معتکف آستان این رشحه الهی بوده و در یک کلام آن را به عنوان کتاب انسان سازی و رافع کلیه نیازهای فردی و اجتماعی و امور دنیوی و اخروی معرفی نموده است. دیدگاه های امام در این زمینه در سه بخش با عناوین هویت قرآن؛ علوم قرآن؛ مردم و قرآن بیان گردیده است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.