قومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
قومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)

 

قومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «قومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی و چهارم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این دفتر بیانگر عقاید اصولی امام و نوع مدیریت ایشان در زمینه ایجاد پیوند میان قومیت و ملیت از یکسو و استفاده از ابزارهای موجود فراملی از سوی دیگر برای تحقق آرمان توحیدی وحدت اسلامی است.

موضوعات مطرح شده در این مجموعه عبارتند از: مفهوم ملی گرایی، ریشه و منشأ ملی گرایی و قوم پرستی، تبلیغات و پیامدهای سوء ملی گرایی، اسلام و ملیت و قومیت، نگرش امتمداری به مسائل جهان اسلام، نگاه فراملی به نهضت مسلمانان و مستضعفان جهان.

کتابخانه چندرسانه ای

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.