وحدت از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
وحدت از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

وحدت از دیدگاه امام خمینی (س)

وحدت از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «وحدت از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر پانزدهم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این تبیان در برگیرنده، افکار و نظرات امام راحل در ارتباط با مسئله وحدت و نقش و اهمیت آن در شکل گیری و پیروزی نهضت و ضرورت حفظ آن جهت دفاع از اصول و آرمان های انقلاب کبیر اسلامی است. این اثر دارای شش فصل با عناوین:

  1. ماهیت وحدت 2. ضرورت وحدت 3. روشهای ایجاد وحدت 4. آثار و نتایج وحدت 5. وجوه مختلف وحدت 6. خسارات ناشی از فقدان وحدت و بروز تفرقه می باشد.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.