فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
عراق
انگیزه تهاجم و آثار آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

انگیزه تهاجم و آثار آن

صدام در اندیشه‎ ‎خلافت اسلامی

‏ما الآن در یک روزی مجتمع هستیم که دولت صدام، دولت غاصب صدام‏‎ ‎‏بدون یک عذر موجهی در بین تمام دول عالَم، بدون اطلاع و بدون سابقه‏‎ ‎‏با دریا و هوا و زمین هجوم کرد بر ایران و به خیال خودش می خواست که‏‎ ‎‏کشورگیری کند و خلافت مسلمین را یک آدمی که به اسلام اعتقاد ندارد،‏‎ ‎‏ریاست مسلمین را به دست بگیرد. و مع الاسف، در عین حالی که در‏‎ ‎‏قرآن کریم است که اگر دو طایفه ای از مسلمین با هم اختلاف کردند شما‏‎ ‎‏مصالحه بدهید بین آنها را و اگر یکی از آنها باغی باشد و طاغی باشد، با او‏‎ ‎‏قتال کنید تا اینکه سر نهد به احکام خدا. کدام یک از کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏بررسی کردند در اینکه طاغی و باغی کیست و آن کسی که هجوم کرده‏‎ ‎‏است کیست تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله کنند؟ بر کدام مملکت‏‎ ‎‏اسلامی پوشیده است این معنا که صدام به ما بغی کرده است، و طغیان‏‎ ‎‏کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟ چرا ممالک اسلامی به‏‎ ‎‏آیۀ شریفه ای که می فرماید که ‏فَقاتِلُوا الَّتی تَبغی حَتّی تَفِی ءَ اِلی اَمرِ الله ِ ‏چرا‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 176

‏عمل نمی کنند؟ مع الاسف بعض از ممالک اسلامی؛ یعنی، ممالکی که‏‎ ‎‏دولتهایشان به اسم اسلام بر آنها حکومت می کند، در عین حالی که‏‎ ‎‏می بینند که او طغیان کرده است و هجوم کرده است بر یک مملکت‏‎ ‎‏اسلامی بدون جهت، بدون یک حجت، با او اعلام موافقت می کنند یا‏‎ ‎‏بعضی پشتیبانی می کنند. ما باید مشکلات اسلامی را در کدام نقطۀ عالَم‏‎ ‎‏طرح کنیم و حل کنیم؟ مسلمین عالَم باید مشکلاتشان را در چه محفلی‏‎ ‎‏حل بکنند؟ در محافل بین المللی که دستاورد دولتهای بزرگ است؟ در‏‎ ‎‏آن محافلی که به اسم اسلام هست لکن اثری از اسلام در آن نیست؟ باید‏‎ ‎‏مملکت ایران شکوای خودش را به چه مقامی عرضه کند؟ ملتی که مورد‏‎ ‎‏هجوم واقع شده است بدون جهت، بدون عذر، باید با کی طرح کند این‏‎ ‎‏مطلب را؟ با کدام یک از دولتها این مساله را طرح کند؟ بر همۀ دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی به نص قرآن واجب است که مقاتله کنند با دولت عراق تا برگردد‏‎ ‎‏به ذکر خدا و به امر خدا.‏

‏     بله صدام گمان می کرد که با یک مملکت آشفته که منزوی شده است‏‎ ‎‏و همۀ دولتها پشت به او کرده اند یا او را در فشار اقتصادی گذاشته اند‏‎ ‎‏طرف شده است و ما نه قوای نظامی داریم و نه انتظامی داریم و نه ساز و‏‎ ‎‏برگ جهاد و جنگ. او همچو گمان کرد و گمان می کرد تا چند ساعت‏‎ ‎‏تهران را هم فتح خواهد کرد. او غافل از خدا بود. او فکر نکرده بود که ما‏‎ ‎‏یک ملتی داریم که منسجم با هم است.(336)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تهاجم عراق به‎ ‎ایران

‏الآن جنگ در ایران است و این خود دلیل بر تهاجم آنها بر ماست و اگر ما‏‎ ‎‏مهاجم بودیم در عراق بودیم.‏

‏     بدون هیچ سابقه و بدون هیچ دلیلی با پایمال کردن تمام مواضع‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 177

‏بین المللی، صدام اقدام به هجوم به ایران کرد، آن هم با اسلحه هایی که‏‎ ‎‏آنطور که اشخاص مطلع به من توضیح داده اند از اسلحه هایی است که‏‎ ‎‏تاکنون اسرائیل استفاده نکرده است و ایشان استفاده کرده است و‏‎ ‎‏بسیاری از پیرمردها و جوانها و کودکان ما را کشته و بسیاری از مخازن ما‏‎ ‎‏را خراب کرده است. البته هرکس اینچنین جنایاتی بکند و شهرها و‏‎ ‎‏روستاهای ما را بگیرد، آرزو می کند آتش بس برقرار باشد. او خورده است‏‎ ‎‏و برده است و ظلم کرده است و ما خسارات را بدون جهت دیده ایم. این‏‎ ‎‏امری است که اینطور امکان ندارد.(337)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

صدام، عامل تباهی‎ ‎ملت عراق

‏دولت جابر صدام و بعث ناگهان بدون هیچ مقدمه حمله کرده است به‏‎ ‎‏ایران از طرف دریا و از طرف هوا، از طرف زمین و بدون اینکه دولت‏‎ ‎‏متوجه بشود بعضی از بلاد ایران را غصب کرده است و بعضی از‏‎ ‎‏سرزمینها. آن روزی که مطلع شد ایران، جلویش را گرفت و بحمدالله به‏‎ ‎‏قدری صدمه بر او وارد کرده است و بر جنود او وارد کرده است که‏‎ ‎‏برگرداندن به اصل اول محتاج به سالهای طولانی است. و این هجوم‏‎ ‎‏ناجوانمردانه، کشور عراق را به تباهی کشانده و می کشاند و سرمایه هایی‏‎ ‎‏که باید صرف بشود در راه ترویج اسلام، اینها را صرف کرده اند در راه‏‎ ‎‏جنگ. ما بادی به جنگ نبودیم و نیستیم، لکن اگر کسی تعدی بکند‏‎ ‎‏دهان او را خُرد می کنیم. ابتدا از آنها بوده است و لهذا، در مملکت ما این‏‎ ‎‏واقعه واقع شده است. اگر ما بادی بودیم، خوب بود اول ما رفته باشیم‏‎ ‎‏یکی از دهات آنجا را گرفته باشیم و آنها آمده باشند و ما را عقب زده‏‎ ‎‏باشند. ادعای اینکه ما مدتهاست ـ صدام در این نطق خبیثش گفته است‏‎ ‎‏که «ما مدتها با دولت ایران صحبتها کردیم، رفت و آمد کردیم و خواستیم‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 178

‏تفاهم کنیم و دولت ایران قبول نکرده است و ما ملزم شدیم که به دولت‏‎ ‎‏ایران ‏‏[‏‏حمله نماییم‏‏]‏‏ و آنها ـ دولت ایران ـ پاسگاههای ما را در مرز خراب‏‎ ‎‏کردند و چقدر از پاسگاههای ما را خراب کرده اند» و از قبیل این اراجیف.‏‎ ‎‏دولت ایران قبل از حملۀ عراق حتی یک وجب در ملک آنها، در مملکت‏‎ ‎‏آنها نرفته است و بنا هم نیست که برود و یک پاسگاه از آنها خراب نکرده‏‎ ‎‏است، لکن بعد از آنکه آنها حمله کردند و مردم ایران را، مردم عادی ایران‏‎ ‎‏را با توپهای دورزن و با موشکهای زمین به زمین خانه ها را خراب‏‎ ‎‏کرده اند، زن و بچه های مردم را کشتند و همۀ شرارتها را کردند، البته‏‎ ‎‏دفاع بر هر مسلمی، بر هر انسانی دفاع واجب است. و ما به حسَب امر خدا‏‎ ‎‏دفاع کردیم از خودمان و دفاع از اسلام، نه دفاع از کشور خودمان‏‎ ‎‏فقط.(338)‏

16 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتار ایران با‎ ‎اسرای عراقی

‏این اشخاصی که اسیر مملکت اسلامی هستند اینها اسلحه ندارند، و‏‎ ‎‏اینها باید به طور انسانی، به طور خوب با آنها رفتار بشود که می شود. لکن‏‎ ‎‏در عراق آن دستگاههای تبلیغاتی عراق که هر روز دروغ می گوید، راجع‏‎ ‎‏به این هم دروغپردازی می کند که نه، اشخاصی که اسیر می شوند با آنها‏‎ ‎‏چه می کنند و چه می کنند. در صورتی که این حرف دروغ است و مملکت‏‎ ‎‏ما این اسرا را به طور انسانی، به طور اسلامی، به طور خوب با آنها رفتار‏‎ ‎‏می کند و پذیرایی از آنها می کند. و هر کس که می خواهد بیاید، از دنیا‏‎ ‎‏بیایند ببینند که چه می کنند اینها. البته تبلیغات سوء زیاد است و ما باید‏‎ ‎‏احتراز کنیم از کارهایی که تبلیغات سوء در آن کارها بهانه پیدا‏‎ ‎‏می کند.(339)‏

18 / 10 / 59


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 179

شهرهای مخروبه

و آثار جرم عراق

‏ملت ایران و عراق برادرند و هر دو باهم هستند، و هر دو ملت، دشمنِ این‏‎ ‎‏حکومت عراق هستند. شما اگر بخواهید اسلام را از شعار بالاتر حساب‏‎ ‎‏کنید، باید بیایید و ببینید که در شهرهای ما به جوانهای ما، به زنهای ما،‏‎ ‎‏به اطفال ما چه گذشته است. شهرهای مخروبۀ ما که آثار جرم الآن‏‎ ‎‏هست.(340)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدام و اثبات‎ ‎طرفداری از غرب

‏صدام با این جنایت ثابت کرد که مقدار تعهدش بر امریکا چقدر است و‏‎ ‎‏مقدار طرفداری اش از عرب چقدر است و شما هم ثابت کردید به اینکه تا‏‎ ‎‏چه اندازه این شخص جنایتکار است. جنایتکاری که برای رسیدن‏‎ ‎‏اربابهایش به مطامع خودشان هم ملت ایران و هم ملت عراق را‏‎ ‎‏می خواهد به تباهی بکشد.(341)‏

5 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمت به دشمنان‎ ‎اسلام

‏حملۀ گستاخانۀ رژیم کافر بعث عراق، که با تحریک ابرقدرتها خصوصاً‏‎ ‎‏امریکای جهانخوار انجام گرفت و با انگیزۀ خدمت به دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏بشریت بود. از طلیعۀ آن پیش بینی می شد که با شکست‏‎ ‎‏مفتضحانه روبرو خواهد شد و بدبختی و نفرت و ذلت برای دشمنان‏‎ ‎‏خدای تعالی به بار خواهد آورد، و عظمت و سربلندی برای اسلام و‏‎ ‎‏مسلمانان خواهد آفرید.(342)‏

21 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 180

درس عبرت به‎ ‎حزب بعث عراق

‏صدام با همۀ تجهیزات و خیانت بعضی عناصر دست اندر کار، ناگهان از‏‎ ‎‏زمین و هوا و دریا به ایران تاخت و غافلگیرانه قسمت بزرگی از کشور ما را‏‎ ‎‏اشغال نمود. نیروهای مومن و جوانان فداکار به مجرد اطلاع راه را بر آنان‏‎ ‎‏بستند، و عقابان تیز پرواز نیروی هوایی مواضع نظامی سرتاسر عراق را‏‎ ‎‏در هم کوبیدند، و اگر نبود تعهد اسلامی آنان و خوف هلاکت بیگناهان و‏‎ ‎‏خرابی اماکن ملت برادر عراق که تاکنون نیز دست آنان را همین انگیزه‏‎ ‎‏بسته است چنان درس عبرت آمیزی به حزب کافر بعث می دادند که‏‎ ‎‏بعضی از دولتهای منحرف منطقه و غیر آن هوای مبارزه با ملتی که‏‎ ‎‏شهادت را تحفۀ آسمانی می دانند، به سر نپرورانند.(343)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ورود به خاک‎ ‎عراق، دفاع یا‎ ‎تهاجم؟

‏حکومت عراق؛ یعنی، حکومت غاصب عراق؛ یعنی، حکومت ظالم عراق؛‏‎ ‎‏یعنی، حکومتی که ملت عراق از او متنفرند و با سرنیزه دارد مردم را به‏‎ ‎‏جای خودشان می نشاند. شما ببینید که این حکومت فاسد به اسم اینکه‏‎ ‎‏شما ملت ایران مجوسی هستید و فارس هستید ـ و این جرمی است که‏‎ ‎‏شما فارس هستید ـ و به اسم عربیّت و سردار قادسیه بودن، هجوم کردند‏‎ ‎‏به این کشور.‏

‏     ما و کشور ما هیچ وقت بنا نداشتیم و نداریم که به یک کشوری هجوم‏‎ ‎‏کنیم، لکن بعد از آن که به ما هجوم کردند، دفاع یک امری است که هم‏‎ ‎‏شرعاً واجب است بر همه و هم عقلاً. ما حال دفاعی داریم و امروز هم حال‏‎ ‎‏دفاعی داریم. بیست و چند ماه این ارتش مزدور عراق در ایران بود و‏‎ ‎‏موارد حساس ایران را در دست داشت و آن همه جنایات کرد که تاریخ‏‎ ‎‏اینها را باید ثبت کند و از این کشورهایی که می گویند ما طرفدار اسلام‏‎ ‎‏هستیم و جمعیتهای حقوق بشر و سازمان کذا صحبتی نشد. گاهی اگر‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 181

‏شد، ایران را محکوم می کردند. و امروز که ما باز برای دفاع از کشور‏‎ ‎‏خودمان و دفاع از ملت مظلوم خودمان وارد شدیم در عراق، برای اینکه‏‎ ‎‏نگذاریم هر روز آبادان و اهواز و اینجاها مورد حملۀ آنها واقع بشود و مورد‏‎ ‎‏توپهای دوربرد آنها و موشکهای آنها باشد و می خواهیم اینها را به حدی‏‎ ‎‏برسانیم که نتوانند این کار را بکنند ـ این یک دفاعی است که ما می کنیم ‏‎ ‎‏باز تمام مطبوعات و تمام رادیوها یا محکوم می کنند ما را و یا فریاد‏‎ ‎‏می زنند که برای منطقه خطر است؛ تحریک می کنند کشورهای منطقه‏‎ ‎‏را.(344)‏

3 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ورود ایران به عراق‎ ‎و تبلیغات‎ ‎بی اساس

‏وارد شدن ما در عراق نه برای این بوده است که ما عراق را می خواهیم‏‎ ‎‏تصاحب کنیم یا بصره را. ما وطنمان بصره و شام نیست، ما وطنمان‏‎ ‎‏اسلام است. ما تابع احکام اسلام هستیم. اسلام به ما اجازه نمی دهد که‏‎ ‎‏یک کشور مسلمی را ما تحت سلطه قرار بدهیم و ما نخواهیم ‏‏[‏‏خواست‏‏]‏‎ ‎‏هیچ وقت؛ توجه به این نخواهیم پیدا کرد. شماها چه داعی دارید که‏‎ ‎‏دائماً دم از این می زنید که ایران خطر است برای ما؟(345)‏

3 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ طلب نبودن‎ ‎ایران

‏ما نمی خواهیم با کسی جنگ بکنیم. شما می بینید که ما با عراق جنگ‏‎ ‎‏نداشتیم. ملت عراق ملت خود ماست، آنقدر که ما علاقه به عراق داریم!‏‎ ‎‏در عراق مرکز تشیع است. در عراق مرکز امیرالمومنین است، مرکز‏‎ ‎‏حسین بن علی است، مرکز سایر ائمه است، ملت اسلامی است. ما علاقه‏‎ ‎‏داریم به عراق؛ همان طوری که علاقه داریم به ایران به اعتبار اینکه‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 182

‏اسلام است، آنجا هم علاقه داریم به اعتبار اینکه یک کشوری اسلامی‏‎ ‎‏است و مرکز اولیای خداست. ما هیچ وقت بنای بر این نداشتیم که به‏‎ ‎‏عراق یک صدمه ای وارد کنیم و تا کنون هم هر چه به من گزارش داده‏‎ ‎‏شده است ـ تقریباً ـ این بوده است که به مردم عراق تعدی نشده است.‏

‏     اما ما چه بکنیم با یک همچو فاسدی که هم عراق را دارد به تباهی‏‎ ‎‏می دهد و هم ایران را به خیال خودش؟ ما چه کنیم با یک همچو آدمی که‏‎ ‎‏از اول می گوید که ما با رژیمی که زرتشتی هستند ـ نمی دانم ـ مجوس‏‎ ‎‏هستند، یک رژیمی که همه اش صدای «الله اکبر» است، ‏‏[‏‏مقابله‏‎ ‎‏می کنیم؟‏‏]‏‏ همۀ آن بناهایی که در عراق، بناهای اسلامی که در عراق‏‎ ‎‏هست، همه اش، اگر نگویم همه اش، اکثرش از ایرانیها بوده، ایرانیها آن‏‎ ‎‏بناها را ساخته اند. چطور این آدم به اسم اینکه ایران زرتشتی است‏‎ ‎‏ـ نمی دانم پارس اند، از فارس اند ـ مگر فارس بودن اشکال دارد؟ به اسم‏‎ ‎‏اینکه همۀ ایرانی ها مجوس هستند، به اسم این، حمله کرد و بعد فهمید‏‎ ‎‏که نخیر، اسلام با «الله اکبر» پشت گردنی به او می زند، و تا کنون هم اینطور‏‎ ‎‏بوده و بعدها هم اگر تسلیم حق نشوند! ما یک امر غیر اسلامی‏‎ ‎‏نمی خواهیم. ما یک امر حقی می خواهیم. ما می گوییم یک متجاوز آمده‏‎ ‎‏است و آنهمه جنایات وارد کرده است؛ آن همه افراد کشته است! آنهمه‏‎ ‎‏خانه خراب کرده است! آنهمه مردم را بی خانمان کرده است! آنهمه‏‎ ‎‏عراقی را بی خانمان کرده! اینهمه افرادی که از عراق فرار کرده اند،‏‎ ‎‏آمده اند اینجا، آواره شدند. همۀ اینها هستند. خوب، بیاید این آدم، این‏‎ ‎‏دولت، این کذا، بیاید، مردم را بنشانند؛ اشخاصی که عاقل هستند،‏‎ ‎‏بنشانند و ببینند که ما چه می خواهیم. ما می گوییم که این جنایاتی که‏‎ ‎‏این کرده است، چون پیشقدم بوده است، ‏‏[‏‏مقصر است.‏‏]‏‏ ما غیر دفاع‏‎ ‎‏تاکنون هیچ کاری نکرده ایم. این جنایات باید جبران بشود. اگر ما دست‏‎ ‎‏از ‏‏[‏‏سر‏‎ ‎‏]‏‏جنایات جانی برداریم، جانی هستیم. کمک به جنایت، خودش‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 183

‏یک جنایتی است. ما می گوییم که اینطور باید باشد. ما می گوییم که باید‏‎ ‎‏اینها از کشور ما بیرون بروند و تعدی نکنند به کشور ما.(346)‏

14 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حالت دفاعی ایران‎ ‎در جنگ

‏ما که جنگ را شروع نکرده ایم، ما الآن هم در حال دفاع هستیم هر روز‏‎ ‎‏تقریباً باید گفت بی استثنا آبادان تقریباً بی استثنا هر روز کوبیده‏‎ ‎‏می شود، زاید بر آن هم جاهای دیگری که همه می دانید. ما می خواهیم‏‎ ‎‏که دست اینها کوتاه بشود که به ما اینطور، به ملت ما اینطور تعدی نکنند.‏‎ ‎‏ما دفاع داریم می کنیم، و ما از اول هم دلمان می خواست که جنگی‏‎ ‎‏نباشد و همه صلح باشد. اما می پذیرند شما اینکه ما و صدام که دشمن‏‎ ‎‏اسلام است ـ از اول دشمن اسلام بودند آن وقت که من نجف بودم‏‎ ‎‏می دانستم که اینها دشمن اسلام هستند؛ همینها را مرحوم آیت الله ‏‎ ‎‏حکیم تکفیر کرد. اینها مشرکند، ملحدند ـ شما می پذیرید که ما با آنها‏‎ ‎‏سر یک میز بنشینیم و مصالحه کنیم؟ مصالحه اینکه خوب، حالا شما‏‎ ‎‏این کارها را کردید عذر بخواهید ما هم بگوییم که ما هم این کارها را‏‎ ‎‏کرده ایم؟ هیچ وجدان انسانی ـ اسلامی می پذیرد این را؟ یا خیر، ما باید‏‎ ‎‏آن مطلبی که داریم، حق است و همه عالم اگر انصاف داشتند می پذیرند‏‎ ‎‏و می پذیرفتند ما آن را می خواهیم، ما چیز زایدی نمی خواهیم، ما همان‏‎ ‎‏را می خواهیم، از اول جنگ هم گفتیم ما جنگجو نیستیم، ما مدافع‏‎ ‎‏هستیم. دفاع هم یک حق مسلمی است که اسلام و غیر اسلام برای‏‎ ‎‏انسان قائل است. ما الآن در حال دفاع هستیم. ما جوانهایمان تاکنون‏‎ ‎‏آنقدر شهید داده اند، تاکنون مادرها آنقدر شهید داده اند، پدرها آنقدر‏‎ ‎‏شهید داده اند، جوانها آنقدر خون خودشان را داده اند برای اینکه شرّ این‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ از سر ایران کم بشود. حالا که بحمدالله رسیدیم به‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 184

‏اینجایی که دستها کوتاه شده، حالا ما کوتاه بیاییم تا آنها دستشان بلند‏‎ ‎‏بشود؟ من به شما عرض می کنم اگر ما یک قدم عقب بنشینیم، آنها صد‏‎ ‎‏قدم جلو می آیند. ما محکم باید در مقابل اینها بایستیم تا اینکه آن آدمی‏‎ ‎‏که این فساد را در این منطقه ایجاد کرده است سرکوب بشود، و آنهایی که‏‎ ‎‏وادار کردند اینکه این آدم اینطور، این خبیث اینطور با مردم عمل بکند،‏‎ ‎‏آنها هم رسوا بشوند در دنیا، که اینها بودند که می گویند که ما طرفدار‏‎ ‎‏مثلاً چه هستیم و ما می خواهیم صلح باشد و همه قدرتهای ما دنبال این‏‎ ‎‏است که صلح بشود.(347)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شباهت عملکرد‎ ‎عراق و اسرائیل

‏ملاحظه می کنید که در محیط این منطقه صدام چه می کند و اسرائیل‏‎ ‎‏چه می کند. کارهایشان شبیه به هم است. صدام در جنگ شکست‏‎ ‎‏می خورد، در جنگ هر وقت شکست خورد یک صدمه ای به مردم عادی‏‎ ‎‏و به مظلومین و به زن و بچۀ مردم وارد می کند. من همین دو روز منتظر‏‎ ‎‏بودم که این به واسطۀ این صدمه ای که خورده، و این صدمه هم بزرگترین‏‎ ‎‏صدمه ای بوده است که تقریباً در طراز بزرگترین صدمه بوده است که‏‎ ‎‏خورده است، این تلافی اش را سر مظلومین در آورد، سر بهبهانی ها و‏‎ ‎‏ـ عرض می کنم که ـ دیگر جاهایی که هستش، این چند شهری که اخیراً‏‎ ‎‏در آنها موشک انداختند، این مورد انتظار ما بود، برای اینکه امثال این را‏‎ ‎‏ما از او دیده بودیم. اسرائیل هم یک نفر که معلوم نیست الآن که این عده‏‎ ‎‏کی بودند، البته عده ای بودند که می خواستند انتقام از اسرائیل بکشند،‏‎ ‎‏آن محل کثافت کاری آنها را منفجر کرده اند، دنبالش شروع کرده است‏‎ ‎‏مظلومین را کوبیدن، عدۀ کثیری از مظلومین را به قتل رسانده است. این‏‎ ‎‏اینجا شکست می خورد مظلومین را از دور می زند، آن آنجا انفجار حاصل‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 185

‏می شود و سیلی می خورد از همان مظلومین، که معلوم نیست الآن از چه‏‎ ‎‏طایفه ای هستند، چه اشخاصی هستند، در عین حالی که خودشان هم‏‎ ‎‏می گویند باز معلوم نشده است کی است، ولیکن طیاره ها را می فرستند و‏‎ ‎‏هر جا را که این مظلومین هستند می کوبند. این وضع روحیۀ اشخاصی‏‎ ‎‏است که عقل ندارند و قدرت دارند.(348)‏

15 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم جدایی دو‎ ‎ملت ایران و عراق

‏ما برای اسلام داریم فکر می کنیم. ما ملت عراق را با ملت خودمان جدا‏‎ ‎‏نمی دانیم. ملت عراق همانی است که الآن از ما هم آنجا، بسیاری علمای‏‎ ‎‏ما هم در آنجا هستند، کسان دیگر از ما هم هست. ما و آنها جدا از هم‏‎ ‎‏نیستیم.(349)‏

14 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نامسلمانی صدام

‏این منحرفین که ایران را متهم می کنند به اینکه چرا با مسلمین شما‏‎ ‎‏جنگ می کنید، علاوه بر اینکه ما حزب بعث را مُسلِم نمی دانیم، بلکه ضد‏‎ ‎‏اسلام می دانیم و مردم عراق مبتلای به او هستند و مردم ایران هم‏‎ ‎‏همین طور، و جنگ با مسلم نیست گرچه از مسلمین او سپر قرار می دهد‏‎ ‎‏و می آورد در جبهه ها، لکن جنگ با مسلم نیست. علاوه بر این ما فرض‏‎ ‎‏می کنیم که مسلم باشد، شماها صدام را از اصحاب رسول الله مُسلم تر‏‎ ‎‏می دانید؟ این معممین اهل سنت بعضیشان ـ درباریهای اینها ـ صدام و‏‎ ‎‏امثال صدام را از مقدسهای نهروان بالاتر می دانند؟ آنهایی که جبینشان‏‎ ‎‏پینه داشت و نماز شب هم می خواندند.(350)‏

15 / 1 / 64


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 186

فریاد ملت عراق و‎ ‎پاسخ مسلمین‎ ‎جهان

‏ما می خواهیم به درد ملت عراق برسیم. این ملت عراق مظلوم که دارد‏‎ ‎‏خرد می شود زیر پای این ظالم و ظالمها، ما می خواهیم به درد اینها‏‎ ‎‏برسیم. مسلمان نباید به درد مسلمان برسد؟ اسلام حدود دارد؟ ما درد‏‎ ‎‏اینها را می خواهیم ببینیم چی است. اینها فریاد «یا للمسلمین» دارند‏‎ ‎‏می زنند، ما جواب باید بدهیم. ملت عراق دارد خرد می شود زیر پای این‏‎ ‎‏خبیث. ما پیش خدا جواب باید بدهیم.(351)‏

29 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقشه سیادت بر‎ ‎اعراب و منطقه

‏صدام هم در تهاجم خود به این کشور اسلامی، نقشۀ سیادت خود بر‏‎ ‎‏اعراب و منطقه و ژاندارمی خلیج فارس را تعقیب می نمود. هرچند که‏‎ ‎‏بسیاری جرات ابراز صریح این واقعیت را ندارند.(352)‏

15 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 187