مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1369

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. جنگ ودفاع در اندیشه امام خمینی(س)/{ویرایش2}. تدوین مهدی مرندی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1378. 203 ص. ــ ( تبیان: آثارموضوعی؛ دفتر بیست وچهارم)ISBN:  964 - 335 - 353 - 2فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 185 ـ 203 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره جنگ ـ ـ نظریه درباره دفاع. 2. جنگ ـ ـ جنبه های مذهبی ـ ـ اسلام. 3. جنگ (فقه). 4. دفاع مشروع (فقه). الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینـی(س) ـ معاونت پژوهشی. ب. مرندی، مهدی، 1337 ـ گردآورنده. ج. عنوان.      9 ج 86 ج/5/1574  DSR                                                               0842/ 955            کتابخانه ملی ایران                                                                           1109 ـ 80 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

     کد/ م 425

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

 جنگ ودفاع در اندیشه امام خمینی(س) ـ تبیان آثار موضوعی(دفتر بیست وچهارم)‏         ‏

 تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

 تدوین:  مهدی مرندی 

 لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج

 چاپ سوم:  1387 / 3000 نسخه

 قیمت:  2100 تومان

‏ ‏

‏           ‏

‏           ‏

‏                       ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎ ‎       ‎ 

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV