مقصد اول امور عامّه
اقسام امکان
شاهدی دیگر بر مطلوب: مطارده عدم و وجود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شاهدی دیگر بر مطلوب: مطارده عدم و وجود

فریدۀ دوم وجوب و امکان / غرر فی أبحاث متعلّقة بالإمکان بعضُها بأصل الموضوع و بعضُها باللواحق

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شاهدی دیگر بر مطلوب: مطارده عدم و وجود

شاهدی دیگر بر مطلوب: مطاردۀ عدم و وجود

‏و از شواهد دیگر اینکه: حدوث، عدم سابق و وجود لاحق است و چگونه می تواند‏‎ ‎‏عدم سابق شرط وجود لاحق و فعلی باشد، در صورتی که عدم شی ء با وجود شی ء‏‎ ‎‏معاند و مقابل و مناقض است؟ و چطور می تواند شرط شی ء مقابل و مناقض با او‏‎ ‎‏باشد؟ آیا مناقض شی ء، مطارد او نیست و در عین حال که چیزی مطارد است، چطور‏‎ ‎‏مقتضی خواهد بود؟!‏

‏و اگر گفته شود: عدم، شرط وجود مقابل آن نیست، بلکه شرط تأثیر فاعل است.‏

‏پاسخ می دهیم: اولاً: لازم می آید وجود حق اول، علت نباشد بلکه علت، آن شی ء‏‎ ‎‏واسطه باشد.‏

‏ثانیاً: تأثیر فاعل، مقارن تأثر معلول و مفعول است به تأثیری که مقارن تأثر و‏‎ ‎‏موجودیت معلول است ومعاند چیزی که واجب است مقارن شی ء باشد، معاند‏‎ ‎‏ومنافی با شی ء است ومقارنت معاند و منافی صحیح نیست؛ چون معاند مطارد است.‏

‏و اما طبق نظر ما که مناط حاجت امکان است: امکان با وجود شی ء جمع می شود و‏‎ ‎‏مقابل آن نیست، بلکه امکان در مرتبۀ ذات، ولی وجود خارج از ذات است.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 46