مقصد اول امور عامّه
تعریف حدوث و قدم و اقسام آنها
حدوث و قدم حقیقی و اضافی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حدوث و قدم حقیقی و اضافی

فریده سوم قدم و حدوث / غرر فی تعریفهما و تقسیمهما

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حدوث و قدم حقیقی و اضافی

حدوث و قدم حقیقی و اضافی

‏حدوث و قدم، از یک جهت به حقیقی و اضافی تقسیم می شوند:‏

‏تعریف حدوث و قدم حقیقی همان بود که گذشت، اما قدم اضافی یعنی اینکه:‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 66

‏زمان وجود یک شی ء بیشتر از زمان وجود شی ء دیگر باشد، که این از مقایسه دو شی ء‏‎ ‎‏حاصل می شود و لذا عرف وقتی تعبیر به قدیم می کند یعنی آن چیزی که زمان پیدایش‏‎ ‎‏آن جلوتر از شی ء دیگری بوده است.‏

‏و اما حدوث اضافی یعنی اینکه: در مقایسۀ دو شی ء زمان یکی کمتر از دیگری‏‎ ‎‏باشد که در تعابیر عرفی به آنها کهنه و نو و جدید و قدیم می گویند.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 67