مقصد اول امور عامّه
فریده سوم قدم و حدوث
غرر فی بعض أحکام الأقسام (أقسام السبق)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غرر فی بعض أحکام الأقسام (أقسام السبق)

غرر فی بعض أحکام الأقسام (أقسام السبق)

‏ ‏

‏ ‏

و لا اجتماع فی الزمانی و ما ‎ ‎برتبةٍ طبعاً و وضعاً قُسِّما

و أوّلٌ کالجسم والحیوان  ‎ ‎والثان کالترتیب فی المکان

والسبقُ بالطبع و بالتجوهر  ‎ ‎کاثنین والواحد منه اعتبر

‏ ‏

‏ ‏

‏[‏‏شرح منظومه، بخش حکمت، ص 87 - 88‏‏]‏

‎ ‎

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 139