آیت اللّه شهید عطاءاللّه اشرفی اصفهانی
آشنایی ما با امام از درس فلسفه بود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آشنایی ما با امام از درس فلسفه بود

آشنایی ما با امام از درس فلسفه بود

‏برخورد ما با امام، در ابتدا فقط همان رفتن در جلسۀ درس ایشان بود، که من مدتی‏‎ ‎‏به درس فلسفۀ ایشان می رفتم. البته چون در آن زمان به درس فقه و اصول مرحوم‏‎ ‎‏آیت اللّه بروجردی می رفتم، و مقید هم بودم که درسها را بنویسم. اگر به درس فقه و‏‎ ‎‏اصول امام هم می خواستم بروم، ممکن بود که نتوانم درسها را بنویسم. و‏

‏بدین خاطر بود که من تنها به درس فلسفۀ امام می رفتم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی؛ ج 3، ص 40.