آیت اللّه ابراهیم امینی
حاج آقا روح اللّه هرچه می گوید می فهمم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حاج آقا روح اللّه هرچه می گوید می فهمم

حاج آقا روح اللّه هرچه می گوید می فهمم

‏آن زمانی که به درس امام رفتم درس کفایه جلد دوم و اواسط کلاس بود. درس در‏‎ ‎‏مدرسۀ فیضیه نزدیک حجرۀ شهید مطهری بود. شاگردان آن درس عبارت بودند از‏‎ ‎‏شهید مطهری، آیت اللّه منتظری، آقا شیخ عباس ایزدی، آقا شیخ اسداللّه نوراللهی،‏‎ ‎‏سیدعباس قزوینی (ابوترابی). مدتی که به درس رفتم خیلی برایم مطلوب شد و‏

‏تصمیم گرفتم که همین درس را انتخاب کنم. آقای جعفر سبحانی که از علما و‏‎ ‎‏فضلای حوزۀ علمیۀ قم هستند و با هم رفیق بودیم پس از چندی به من گفت: «چرا‏‎ ‎‏دیگر به درس آقای داماد نمی آیی»؟ گفتم واقعیتش این است از وقتی که به درس‏‎ ‎‏حاج آقا روح اللّه می روم هرچه می گوید درسش را می فهمم، اما درس آقای داماد‏‎ ‎‏برایم سخت است. سپس تشویقش کردم که شما هم به این درس بیایید. ایشان نیز‏‎ ‎‏به درس امام آمدند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) آرشیو واحد خاطرات.