آیت اللّه‌ سید رضا بهاءالدینی
مسألۀ شاگرد و استادی در برنامۀ امام نبود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مسألۀ شاگرد و استادی در برنامۀ امام نبود

مسألۀ شاگرد و استادی در برنامۀ امام نبود

‏از خصوصیات امام این بود که با شاگردانش جلسه داشت و مسألۀ شاگرد و استادی‏‎ ‎‏در برنامۀ امام نبود و چنین مرامی نداشت. با شاگردان می نشست و جلسه داشت.‏‎ ‎‏گاهی ریاست جلسه، با یکی از شاگردان خودش بود. بزرگی روح امام تا این حد‏‎ ‎‏بود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ش 32، ص 66.