آیت اللّه‌ جعفر سبحانی
ترجیح رسائل شیخ انصاری بر کفایۀ آخوند خراسانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ترجیح رسائل شیخ انصاری بر کفایۀ آخوند خراسانی

ترجیح رسائل شیخ انصاری بر کفایۀ آخوند خراسانی

‏امام کتاب رسائل شیخ انصاری را بر کفایۀ آخوند ترجیح می دادند. انظار شیخ را‏‎ ‎‏بیش از آخوند می پسندیدند و معتقد بودند که انظار شیخ از مسائل فلسفی کمتر‏‎ ‎‏متأثر است و به فقه نزدیک تر است. در میان فقها از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم‏‎ ‎‏شیخ طوسی تجلیل زیادی می کردند. البته برای همۀ علما احترام قائل بودند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان جا.