آیت اللّه‌ محمد عبایی خراسانی
آقای مدنی من که حریف آقا شیخ حسین نمی شوم مگر شما...
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آقای مدنی من که حریف آقا شیخ حسین نمی شوم مگر شما...

آقای مدنی من که حریف آقاشیخ حسین نمی شوم مگر شما...

‏گاهی امام با شاگردانشان شوخی می کردند. دو نفر شاگرد ترک زبان به نام آقاشیخ‏‎ ‎‏حسین و آقا سیدیوسف مدنی داشتند.‏‎[1]‎‏ وقتی آقاشیخ حسین مطلبی را متوجه‏‎ ‎‏نمی شد و یا امام توضیح مجدد می دادند و آقاشیخ حسین همان اشکال را تکرار‏‎ ‎‏می کرد، حضرت امام می فرمودند: «آقای مدنی من که حریف آقاشیخ حسین‏‎ ‎‏نمی شوم مگر شما یک فکری بکنید». همینطور آقای سبحانی که ترک زبان بودند و‏‎ ‎‏اشکال می کردند حضرت امام نیز گاهی با چند کلمه ترکی که بلد بودند مثلاً‏‎ ‎‏می گفتند: «صبراله» پاسخ ایشان را می دادند.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • ایشان الآن در قم هستند و درس خارج می گویند. ضمناً شاگردان ترک زبان حضرت امام از دو نفر بیشتر بودند.
  • )) آرشیو واحد خاطرات.