آیت اللّه‌ محمد فاضل لنکرانی
علاقه به مطالعه و بحث ریشه ای مسائل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

علاقه به مطالعه و بحث ریشه ای مسائل

علاقه به مطالعه و بحث ریشه ای مسائل

‏حضرت امام خمینی(ره) به مباحث علمی و درس و بحث و نوشتن، تقید خاصی‏‎ ‎‏داشتند. ایشان برای سالهای زیادی شاید تمام شبانه روز را ـ مواقع استراحت ـ‏‎ ‎‏صرف مطالعه و بحث و نوشتن می کردند. کتابهای زیادی که در فقه و اصول از ایشان‏‎ ‎‏باقی مانده است، مربوط به همان سالهاست. امام قبل از آغاز مبارزه هیچ مشغله ای‏‎ ‎‏غیر از مسألۀ مطالعه و تدریس و نوشتن نداشتند و تمام وقت خود را در این رابطه‏‎ ‎‏صرف می کردند. دقتها و تحقیقات و نکاتی را که ذهن مستقیم و صاف ایشان آنها را‏‎ ‎‏اقتضا و توجه کرده بود به قدری شیرین و قابل قبول بود که شاید برای انسان هیچ‏‎ ‎‏نقطۀ ابهامی باقی نمی ماند. مخصوصاً در روش بحث ایشان یک نکته ای وجود‏‎ ‎‏داشت و آن این بود که مسائل را، خصوصاً مسائل علم اصول را ریشه ای بحث‏‎ ‎‏می کردند و از اساس این مباحث را مورد بررسی و نظر قرار می دادند. اغلب اوقات‏‎ ‎‏برای ما روشن می شد که این راهی که دیگران رفته اند و این پایه ای را که دیگران‏‎ ‎‏روی او بنا گذاشته اند غیرصحیح بوده و حق مطلب همان بود که امام‏‎ ‎‏می فرمودند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) حوزه؛ ش 32، ص 129.