مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه: توکلی‌بینا، ابوالفضل، 1312 ـ ، مصاحبه‌شوندهعنوان ونام پدیدآور: دیدار در نوفل‌لوشاتو: خاطرات سیاسی‌ ـ اجتماعی ابوالفضل توکلی‌بینا/ به‌کوشش فرامرز شعاع‌حسینی. مشخصات نشر: تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج، 1389. مشخصات ظاهری: ب، 543 ص.: مصور(بخشی رنگی).فروست: یادها؛ 31.    ISBN:  978 - 964 - 212 - 119 - 9  شابک:وضعیت فهرست نویسی: فیپایادداشت:  کتابنامه: به صورت زیرنویس. نمایه.عنوان دیگر: خاطرات سیاسی ـ اجتماعی ابوالفضل توکلی‌بینا.موضوع: 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ دوستان وآشنایان ـ ـ خاطرات. 2. توکلی‌بینا، ابوالفضل،1312ـ . 3. ایران ـ ـ تاریخ ـ ـ پهلوی، 1320ـ 1357. ـ ـ جنبشهای اسلامی. 4. ایران ـ ـ تاریخ ـ ـ انقلاب اسلامی، 1357. ـ ـ خاطرات.شناسه افزوده: الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، گروه تاریخ. مؤسسه چاپ ونشر عروج.ب. شعاع‌حسینی، فرامرز، 1347 ـ ، مصاحبه‌گر.رده بندی کنگره:  3 آ9 ت/ 5/ 1533          DSR                                           رده بندی دیویی:  0842092/ 955شماره کتابشناسی ملی:  2104558                                                              

       کد/ م 2568

       

ARMORU~1

‏ ‏

 دیدار در نوفل‌لوشاتو (خاطرات سیاسی ـ اجتماعی ابوالفضل توکلی‌بینا)     

‎ ‎  به‌کوشش: فرامرز شعاع‌حسینی

‎ ‎‎ ‎ ناشر: چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))

‎ ‎‎ ‎‏ ‏چاپ اول:  1389    

‎ ‎  شمارگان:  2000 نسخه         ‍      

‎ ‎  قیمت:  7900 تومان

 

‏                 ‏‏ ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                             نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه IV