فصل دوم: شکل گیری هیات های موتلفه اسلامی
حضور حاج احمد آقا در جلسات جمعیت موتلفه و کمیته امداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

حضور حاج احمد آقا در جلسات جمعیت موتلفه و کمیته امداد

‏س: فرمودید که مرحوم حاج احمد آقا در جلسات ماهانه موتلفه شرکت می‌کرد، این حضور به درخواست چه کسی بود؟‏

‏ج: زمینه حضور مرحوم حاج احمد آقا در جلسات ماهانه شورای مرکزی به آنجا برمی گردد که با ورود حضرت امام به ایران و شکل گیری حزب جمهوری اسلامی، ما از حضرت امام کسب تکلیف کردیم که با توجه به شکل گیری حزب و حضور پنج تن از علمای برجسته کشور در آن، ما چه کنیم؟ حضرت امام هم در پاسخ به ما اجازه دادند که با حزب جمهوری اسلامی یکی شویم. این کار انجام شد. ‏

‏بعد از اینکه مساله حزب به آنجا کشید که امام یک مقداری فتیله حزب جمهوری اسلامی را پایین کشیدند. مجدداً از امام وقت ملاقات گرفتیم و از ایشان سئوال کردیم که خوب ما در مورد جمعیت موتلفه اجازه خواستیم و درخواستمان شروع فعالیت جمعیت موتلفه بود که جلسات خودمان را تشکیل بدهیم. ایشان هم اجازه دادند. از آنوقت بود که ما از حاج احمد آقا هم کمک گرفتیم.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 76