فصل سوم: دستگیری حضرت امام، اقدام به موقع موتلفه
سخنرانی تاریخی امام در مدرسه فیضیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

سخنرانی تاریخی امام در مدرسه فیضیه

‏س: برای سخنرانی حضرت امام در مدرسه فیضیه چه تدابیری اندیشیده شد؟‏

‏ج: سخنرانی امام خمینی در مدرسه فیضیه همراه با تدابیر لازم انجام گرفت. برای این کار پیش بینی‌های لازم انجام گرفت. تعدادی باطری در زیر منبری که حضرت امام قرار بود سخنرانی کنند جاسازی شد تا در صورتی که برق توسط عوامل رژیم قطع شد برق لازم تامین گردد. وقتی امام سخنرانی خودشان را آغاز کردند، نطق آتشین ایشان و نصیحت‌های مشفقانه‌اش به شاه، فضای فیضیه را در بر گرفت. در این سخنرانی اشاره امام به صحبت‌های اخیر شاه بود. شاه در یکی از نطق‌های خودش روحانیت را مفت خور معرفی کرد. حضرت امام خمینی هم اشاره کردند به طلاب علوم دینی که بهترین ‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 94

‏دوران زندگی و نشاطشان را در این حجرات با ماهی 40 الی صدتومان می‌گذرانند و خطاب به شاه گفت: آیا اینها مفت خورند؟ ولی آنهائی که یک قلم در آمدشان هزار میلیون تومان است مفت خور نیستند؟ آیا ما مفت خوریم که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری وقتی که از دنیا می‌روند همان شب آقازاده‌هایش شام نداشتند؟ و وقتی هم که از دنیا می‌رود ششصد هزار تومان بابت شهریه حوزه‌ها قرض باقی می‌گذارد. آیا اینان مفت خورند؟‏

‏آقای شاه، چهل و پنج سالت شده است، کاری نکن مثل پدرت وقتی می‌روی مردم خوشحال باشند.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 95