فصل چهارم: کاپیتولاسیون و تبعید امام
تامین هزینه های مبارزاتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

تامین هزینه های مبارزاتی

‏س: بعد از تبعید حضرت امام خمینی به ترکیه هزینه‌های مبارزه از چه راهی تامین می‌شد؟‏

‏ج: تامین هزینه‌ها مردمی بود و بعضاً از همان اجازه‌ای که حضرت امام به من داده بودند، از همان محل تامین می‌شد.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 148