فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
طرح انهدام دکل فرستنده تلویزیونی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

طرح انهدام دکل فرستنده تلویزیونی

‏برنامه های ضداخلاقی و ضددینی رادیو و تلویزیون در سال های پیش از ‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیر منفی آن بر مردم به ویژه جوانان از ‏‎ ‎‏دغدغه هایی بود که قشر مذهبی جامعه را نگران می کرد. عده ای از مردم ‏‎ ‎‏پیش شریف قنوتی آمده و از وی چاره جویی کردند. شیخ درصدد برآمد ‏‎ ‎‏برای برانداختن دکل تلویزیون در اردکان‏‏ نقشه ای طراحی کند و با انجام ‏‎ ‎‏عملی اعتراض شدید خود را نسبت به برنامه های رادیو و تلویزیون اعلام ‏‎ ‎‏نماید. لذا عده ای را در جریان امر قرار داد و نقشه انهدام دکل را طراحی ‏‎ ‎‏کرد. خلیفه صلاحی‏‏ خاطره انهدام دکل فرستنده تلویزیونی اردکان را که ‏‎ ‎

‏به دستور شریف قنوتی صورت گرفته بود اینگونه بیان می کند: »شریف ‏‎ ‎‏قنوتی روزی به من گفت می توانی مقداری دینامیت گیر بیاوری؟ گفتم ‏‎ ‎‏ممکن است بتوانم. سپس نزد یکی از دوستانم که در شرکت راهسازی ‏‎ ‎‏کار می کرد رفتم و مخفیانه مقداری دینامیت به دست آوردم و ما صبر‏‎ ‎‎ ‎‏کردیم تا روزی دست به عملیات بزنیم که شیخ در اردکان حضور ‏‎ ‎‏نداشته باشد. روز موعود آن مهمات را به یکی از انقلابیون دادم و ‏‎ ‎‏عملیات انهدام دکل با موفقیت انجام شد.‏‎[1]‎‏ دکل فرستنده تلویزیونی ‏‎ ‎‏اردکان توسط نوجوان سیزده ساله ای به نام مهدی توسلی‏‏ و جوان شانزه ‏‎ ‎‏ساله ای به نام شهید ملک نسب منهدم شد. این دو نفر، مدتی بعد ‏‎ ‎‏شناسایی شدند و پس از دستگیری توسط عوامل امنیتی رژیم تحت ‏‎ ‎‏شکنجه های شدید قرار گرفتند‏‎.‎

 

  • . مصاحبه با خلیفه صلاحی