فصل چهارم: دوران جنگ و حضور در خرمشهر
اسکان جنگزده ها در بروجرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اسکان جنگزده ها در بروجرد

‏چند روز از تجاوز عراق‏‏ به ایران‏‏ می گذشت و بسیاری از جنگزده های ‏‎ ‎‏جنوب در اثر ویران شدن خانه و کاشانه و از دست دادن عزیزانشان به ‏‎ ‎‏شهرهای دیگر از جمله بروجرد‏‏ پناه می آوردند. شریف قنوتی همه این ‏‎ ‎‏جنگزده ها را در مدارس شهر و نیز ساختمان فاطمیه جای داد و خود در ‏‎ ‎‏طی سخنرانی ای در مسجد امام خمینی‏‏ از اهالی خواست که به یاری آن ‏‎ ‎

‏عزیزان بپردازند. در روزهای بعد سیل جمعیت جنگزدگان به بروجرد ‏‎ ‎‏زیاد شد و شریف در رأس همه برای آنها جا و مکان می داد و مردم ‏‎ ‎‏برایشان لباس و غذا و رختخواب و امکانات اولیه زندگی تأمین ‏‎ ‎‏می کردند. شریف قنوتی در کنار این اقدامات زیرزمین مسجد امام خمینی ‏‎ ‎‏بروجرد را از کمک های مردمی بروجرد برای جنگ زدگان و رزمندگان ‏‎ ‎‏پر کرده بود وسایلی چون چراغ، دمپایی، تانکر آب، خرما، نان، پوشاک ‏‎ ‎‏و... در طول مدتی کوتاه و بر اثر همکاری ناباورانه اهالی، چندین کامیون ‏‎ ‎‏از کمک های مردمی برای اعزام به جبهه آماده شد و شریف قنوتی پس از ‏‎ ‎‏هماهنگی با نهادهای مربوطه خود را برای رفتن به جبهه و رساندن ‏‎ ‎‏کمک های مربوطه به رزمندگان اسلام آماده کرد. با عزیز مرادی دیدار ‏‎ ‎‏کرد و سرپرستی ستاد را به ایشان و چند نفر دیگر از جمله حسن طبایی‏‏ ‏‎ ‎‏(شهردار اسبق بروجرد) وحسن زهره‌ای واگذار نمود‏‎.‎