فصل ششم: ویژگی های فردی شیخ
ترجمه ها علیٌ بشرٌ کیف بشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

ترجمه ها علیٌ بشرٌ کیف بشر

‏هان علی باشد بشر اما چسان‏

‏در علی پروردگارش شد عیان‏

‏او بود با مبتدا شمس و ضیاء‏

‏او بود با واجب اندر یک قبا‏

‏او چه افلاک در او انجم نهان‏

‏آسمان سینه اش گوهرنشان‏

‏جنس الاجناس ای علی شاه هدی‏

‏نوع الانواعی تو را جانم فدا‏

‏نی تو تنها قابل این مدحتی‏

‏یک یک انوار ولایت نعمتی‏

‏جنس الاجناسند نوع نوعها‏

‏قائم حقند شام و روزها‏

‏هر که نشناسد تو را ای شاه دین‏

‏چون بمیرد منزلش قعر سجین‏


‏هر که انکار امامان می کند‏

‏منزلت عقبی به نیران می کند‏

‏هر که مُرد و منکر آنان بُدی‏

‏روز محشر وارد نیران شدی‏

‎ ‎