فصل پنجم: وظایف جوانان در انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: وظایف جوانان در انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ همراهی و همگامی با نهضت‏

‏ حفظ وحدت‏

‏ حفظ استقلال کشور‏

‏ ایستادگی در مقابل توطئه ها‏

‏ تشکیل ارتش بیست میلیونی‏

‏ تلاش و سازندگی‏

‏ شرکت در انتخابات‏

‏ اتکال به خداوند‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 161

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 162