فصل پنجم: وظایف جوانان در انقلاب اسلامی
تشکیل ارتش بیست میلیونی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

تشکیل ارتش بیست میلیونی

 

 

 

 

 

 

 

جوانان حزب اللهی

‏شما شبها خیلیهاتان، یا همه تان، تا صبح بیدارید، آن وقتی که جوان‏‎ ‎‏باید بخوابد در بستر، شما ایستاده اید و تفنگتان به دوشتان است،‏‎ ‎‏این اگر برای خدا نباشد برای کی هست؟ کسی زور نگفته به شما.‏‎ ‎‏یکوقت این است که یک صاحب منصب ایستاده آنجا و تفنگش را‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 194

 

‏کشیده می گوید باید بایستید اینجا؛ آن برای خدا نیست؛ برای‏‎ ‎‏صاحب منصب است، برای تفنگ است. کسی حالا به شما فشاری‏‎ ‎‏نیاورده که پا شوید بایستید تا صبح. این «لله » است. برای خدا.‏‎ ‎‏جوانی که باید در دل شب بخوابد، اقتضای جوانی این است که‏‎ ‎‏بخوابد، شما نمی خوابید، تفنگ را به دوش کشیدید و خودتان را‏‎ ‎‏در معرض هلاکت گذاشتید. شیاطین باز دنبال هستند که خدای‏‎ ‎‏نخواسته بزنند؛ و شما ایستادید و دارید از اسلام طرفداری‏‎ ‎‏می کنید، این برای خداست. اگر برای خدا نبود، چه کاری بود که‏‎ ‎‏انسان خوابش را بگذارد کنار و بیاید در یک جایی که معرض خطر‏‎ ‎‏است، از مورد اطمینان، از معرض امان، از خواب دست بردارد‏‎ ‎‏بیاید در معرض این خطر و خواب عزیزش را از دست بدهد. این‏‎ ‎‏نمی شود غیر از خدا. زور هم که نیست. هیچ کس هم به شما‏‎ ‎‏نگفته، فقط یک قدرت در شما هست، آن قدرت ایمان است، این‏‎ ‎‏را حفظش کنید. این همان است که شما را تا اینجا پیروز کرده‏‎ ‎‏است.(300)‏

28 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان پاسدار

‏عمرتان را، وقتتان را، جوانی تان را صرف دارید می کنید در راه‏‎ ‎‏اسلام ـ و این اسلام است ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ شما را در نیمه های شب، که جوان‏‎ ‎‏باید بخوابد، شما را بیدار نگه می دارد. و این ایمان است که جوانی‏‎ ‎‏از مورد مطمئن بیاید در مورد خطرناک. از رختخواب منزلش، که‏‎ ‎‏هم مطمئن است و هم محل خواب است، بیاید در کوچه ها، در‏‎ ‎‏خیابانها، پاسداری کند؛ در صورتی که هم خواب از چشمش رفته‏‎ ‎‏است، و هم احتمال خطر است. این یک خدمت ارزشداری است،‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 195

‏و شما الزامی به این معنا ندارید؛ خودتان آمدید.(301)‏

28 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و خدمتگزاری به اسلام

‏من نمی دانم با چه بیانی از این جوانهایی که در طول این مدت‏‎ ‎‏فداکاری کردند تشکر کنم. آنقدری که می توانم عرض کنم این‏‎ ‎‏است که این مطلب برای خداست و ما هم از خدا هستیم؛ ‏انّالله ِ‏، و‏‎ ‎‏به سوی او هم می رویم؛ دیر و زود خواهیم رفت؛ و چه بهتر که در‏‎ ‎‏این راهی که داریم قهراً به آن طرف می رویم با یک توشه باشد. و‏‎ ‎‏آن توشه توشۀ توحید است؛ توشۀ خدمت به اسلام است.‏

‏     من نمی توانم برای ـ خدمتگزاری ـ جوانی که برای‏‎ ‎‏خدمتگزاری به اسلام شب تا صبح، شب زنده داری می کند، در‏‎ ‎‏حال خطر واقع می شود، مجاهده می کند، ارزش برای این ما‏‎ ‎‏نمی توانیم حساب بکنیم که ارزش این چقدر است، اجرت این‏‎ ‎‏چقدر است، مگر غیر از خدا می تواند کسی به این اعمال پاداش‏‎ ‎‏بدهد؟ مگر طبیعت و زینتهای طبیعت، پاداش یک موجودی است‏‎ ‎‏که برای خدا قیام کرده است و برای خدا خودش را به خطر‏‎ ‎‏انداخته است؟! آن چیزی که دل ما را خوش می کند این است که‏‎ ‎‏برای شما پیش خدای تبارک و تعالی یک حسابی باز است و الاّ ما‏‎ ‎‏نمی توانیم از شماها تشکر کنیم یا خدای نخواسته به شما اجر‏‎ ‎‏بدهیم. ما همچو قدرتی نداریم، آنچه هست این است که شما از‏‎ ‎‏خدا هستید، برای خدا هم کار کردید و خدا هم اجر شما را‏‎ ‎‏می دهد. اجری که خدا می دهد، آن ارزش دارد، ارزش عمل شما‏‎ ‎‏آن است که خدا به شما می دهد ‏انَّالله َ اشتَرَی مِنَ المُومِنِینَ انفُسَهُم وَ

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 196

اموَالَهُم بِانَّ لَهُمُ الجَنَّةَ‎[1]‎‏ جنّت، آن جنتی که لقای خداست، جنتی که‏‎ ‎‏لقای دوستان خداست؛ آن برای شما کافی است. و از آن که‏‎ ‎‏گذشت، دیگر در عالَم طبیعت نمی شود برای اعمالی که برای‏‎ ‎‏خداست یک چیزی قرار داد. هرچه مربوط به عالَم طبیعت است،‏‎ ‎‏مادون آن چیزی است که برای خداست.‏

‏     و شما برای خدا قیام کردید و برای خدا هم مجاهده کردید، و‏‎ ‎‏برای خدا ان شاءالله تا آخر مجاهده می کنید؛ و این نهضت را به‏‎ ‎‏پیروزی می رسانید برای خدا باز. و این لله بودن، شما را به پیروزی‏‎ ‎‏رساند؛ و الاّ با یک همچو قدرت شیطانی و قدرتهای دیگری که‏‎ ‎‏دنبال او بودند، اصرار می کردند، تشر می زدند، تهدید می کردند،‏‎ ‎‏شما جوانها ایستادید، این قدرت ایمان بود که شما را جلو برد؛ نه‏‎ ‎‏قدرت طبیعت و مادی. از حیث مادیت آنها بر ما طرف نسبت‏‎ ‎‏نبودند.(302)‏

26 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان لشکر خدا

‏به جوانهایتان سفارش کنید. از قول من سلام به همه برسانید.‏‎ ‎‏سفارش کنید که شما جوانها جُند خدا هستید. شما دست خدا‏‎ ‎‏هستید. شماها کاری بکنید که ایران سربلند باشد در دنیا. ما پیش‏‎ ‎‏خدا سربلند باشیم. خود شما پیش خدا آبرومند باشید.(303)‏

12 / 2 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

جوانان و ناتوانی دشمنان

‏ملت عزیز ما آن روز که جز مشت خالی و خون پاک هیچ نداشت،‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 197

‏بر قدرتهای عظیم شیطانی با فریاد «الله اکبر» غلبه کرد؛ و امروز‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی جوانان رزمنده از خواهران و برادران دارد که با‏‎ ‎‏تعلیمات نظامی در سرتاسر کشور قدرت تفکر را از دشمنان ایران‏‎ ‎‏و اسلام سلب و با اعتماد به قدرت الهی و فداکاری در راه اسلام بر‏‎ ‎‏همۀ مشکلات و همۀ قدرتهای شیطانی غلبه خواهد کرد.(304)‏

16 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرح افتراق بین قوای مسلح

‏جوانهای عزیز ما که مشغول فداکاری هستید و همه متعهد و‏‎ ‎‏فداکار برای اسلام هستید، بدانید که کلمۀ افتراق بین شماها، بین‏‎ ‎‏قوای مسلّحه و مقابل قرار دادن این قوّه با آن قوّه، این همان طرح‏‎ ‎‏شیطانی قدرتهای بزرگ است که در داخل به دست اشخاص فاسد‏‎ ‎‏ـ که مع الاسف نفوذ دارند در بسیاری از جاها ـ دارد انجام‏‎ ‎‏می گیرد. و این طرح اگر انجام بگیرد، نه شما خدای نخواسته باقی‏‎ ‎‏خواهید ماند و نه پاسدار و نه کشور.(305)‏

4 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و نگهبانی از انقلاب اسلامی

‏رحمت و برکات خداوند بزرگ بر بسیج مستضعفان که بحق‏‎ ‎‏پشتوانۀ انقلاب اسلامی است و به کوشش ارزندۀ خود ادامه‏‎ ‎‏داده‏‏[‏‏اند‏‏]‏‏ و بحمد الله تعالی با همت جوانان برومند و داوطلبان،‏‎ ‎‏گروهِ میلیونیِ رزمنده تربیت ‏‏[‏‏کرده اند‏‏]‏‏، و امید آن است که با‏‎ ‎‏شرکت فعال قشرهای معظم ملت و شور و شعفی که در جوانان‏‎ ‎‏عزیز از برکت اسلام مشاهده می شود «ارتش بیست میلیونی» که‏‎ ‎‏نگهبان جمهوری اسلامی و کشور عزیز از شرّ جهانخواران متجاوز‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 198

‏است، تحقق یابد.‏

‏     شما عزیزان و جوانان بزرگوار باید بدانید که حفظ و حراست‏‎ ‎‏اسلام و کشور اسلامی و دین حق از بزرگترین طاعاتی است که از‏‎ ‎‏صدر عالم تا کنون انبیای معظّم و اولیای بزرگ ـ صلوات الله علیهم‏‎ ‎‏اجمعین ـ در راه آن کوشش جانفرسا نموده و از هیچ فداکاری دریغ‏‎ ‎‏ننموده اند و تربیت و تعلیم و تعلم فنون نظامی در راه این هدف‏‎ ‎‏ارزنده ترین ارزشهاست، و تا شما جوانان بیدار و سایر قشرهای‏‎ ‎‏ملت بزرگ با این شور و شعور در صحنه حاضرید به کشور و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی آسیبی نخواهد رسید.(306)‏

4 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و احیای اسلام

‏من وقتی که مواجه می شوم با این صورتها و چهره های اسلامی و‏‎ ‎‏وقتی که شور و شعف شما جوانان، عزیزان را می بینم نشاط برای‏‎ ‎‏من حاصل می شود. شما عزیزان اسلام را زنده کردید و شما‏‎ ‎‏عزیزان ایران را بیمه کردید. و این جوانان کمیته‏‎[2]‎‏ که از روز اول‏‎ ‎‏انقلاب در پیروزی انقلاب نقش بزرگی داشتند، در ادامۀ انقلاب‏‎ ‎‏هم این نقش را دارند و امیدوارم که این نقش را به خلفهای‏‎ ‎‏خودشان و به فرزندان خودشان بیاموزند تا اینکه در طول تاریخ‏‎ ‎‏ایران همین طور که الآن اسلامی است و مثل شما جوانانی که نظیر‏‎ ‎‏آن را ما نمی توانیم در تاریخ پیدا بکنیم، اولاد عزیز شما هم مثل‏‎ ‎‏شما بار بیایند و حفظ کنند کشور خودشان را و حفظ کنند اسلام‏‎ ‎‏عزیز را... من امیدوارم که در این زمان که ما هستیم توفیق پیدا‏‎ ‎‏بکنیم، همۀ عزیزان ما توفیق پیدا بکنند و همۀ مبلغان اسلامی‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 199

‏توفیق پیدا بکنند که این پرده هایی که قدرتمندان به روی اسلام‏‎ ‎‏کشیده اند و حقایق اسلام را در ستره نگه داشتند، با دست علمای‏‎ ‎‏اسلام، مبلغان اسلام و همۀ جوانهایی که مشغول خدمت هستند‏‎ ‎‏عرضه بشود. قدرت اسلام یک امری بود که انکار داشتند قدرتها،‏‎ ‎‏حکومتها.(307)‏

10 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آرامش کشور حاصل تلاش جوانان

‏آنچه اهمیت دارد این است که انسان عملش پیش خدا مقبول باشد و‏‎ ‎‏من می بینم که بسیاری از این جوانان عزیز هستند که هیچ باکی از‏‎ ‎‏شهادت ندارند، بلکه شاید همه اینطور باشند. من از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی سلامت شما و عزت و عظمت اسلام و مسلمین و آرامش همۀ‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی را می خواهم و به شما عزیزان یک نصیحت‏‎ ‎‏پدرانه، یک نصیحت برادرانه می کنم و آن اینکه راه خودتان را ادامه‏‎ ‎‏دهید و همانطور که شما موجب سرافرازی ایران شدید با اخلاق‏‎ ‎‏خوب، با اعمال خوب، با برخورد خوب با هموطنان خودتان، این‏‎ ‎‏معنی را، سرافرازی را برای خودتان در پیشگاه خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏هم اثبات کنید. پیروزی مهم است، لکن ادامۀ پیروزی مشکل است و‏‎ ‎‏مهمتر. شما بحمدالله امروز جوانانی هستید که به این کشور آرامش‏‎ ‎‏دادید و می دهید و این مطلب را ادامه بدهید با روی گشاده برای‏‎ ‎‏مردم و با ایمان قوی که از ایمان قوی این اخلاق صحیح و رفتار‏‎ ‎‏صحیح پیدا خواهد شد. و من امیدوارم که شماها نسلاً بعد از نسل،‏‎ ‎‏این ایده را داشته باشید و ایمان را حفظ کنید و به خلف خودتان یاد‏‎ ‎‏بدهید که ایران ان شاءالله پیروز باشد تا آخر.‏‏(308)‏

10 / 12 / 60


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 200

‏ ‏

‏ ‏

آموزش نظامی جوانان

‏امروز ایران، با همۀ گرفتاریها و کارشکنیها و حصر و سدها، در‏‎ ‎‏صدد است تمام جوانان خود را تعلیم نظامی دهد. و تاکنون، به‏‎ ‎‏طوری که گزارش می دهند، قریب یک میلیون رزمندۀ ذخیره تعلیم‏‎ ‎‏دیده دارد، که به محض آنکه لازم شود، با یک هشدار برای دفاع از‏‎ ‎‏میهن اسلامی خود مجهز و مسلح می شوند.(309)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خوداتکایی جوانان

‏آن چیزی که برای ما بسیار مهم است اینکه جوانهای ما در سراسر‏‎ ‎‏کشور احساس کرده اند که خودشان باید از هر خطری که پیش‏‎ ‎‏می آید جلوگیری کنند و دنبال این نباشند که از خارج یا جای دیگر‏‎ ‎‏به آنها خدمت شود.(310)‏

25 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از حقوق مسلمین

‏ما پافشاری تا آخر، داریم و جوانهای ما و ارتش ما و سپاه ما و‏‎ ‎‏بسیج ما و همه و همۀ ایران ـ به استثنای یک عدۀ معدودی که‏‎ ‎‏خداوند اصلاحشان کند ـ همه در این متفق اند که باید ما در صحنه‏‎ ‎‏باشیم، دفاع کنیم از حقوق مسلمین.(311)‏

29 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مغتنم شمردن دوران خدمت وظیفه

‏دوران خدمت نظامی برای جوانان کشور بهترین فرصت و‏‎ ‎‏مناسبتی است که نظام و ارتش و مسئولین عقیدتی ـ سیاسی‏‎ ‎‏می توانند از آن استفاده کنند و جوانان عزیز و غیور را با بهترین‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 201

‏روشهای دفاعی اعم از تجربی و علمی یا اعتقادی بارور سازند که‏‎ ‎‏برای همیشه و تا آخر عمر، سرباز و مدافع اسلام و میهن اسلامی‏‎ ‎‏باشند.(312)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 202

  • )) «همانا خداوند از مومنین جانها و مالهایشان را به بهشت می خرد»؛ (توبه / 111).
  • )) منظور، کمیته های انقلاب اسلامی است که در اول پیروزی انقلاب برای حراست از کشور تاسیس شد.