فهارس
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ردیف ‏

‏تاریخ‏

‏عنوان ‏

‏صحیفه امام ‏‎ ‎‏جلد ‏

‏صفحه‏

‏1‏

‏30 / 6 / 54‏

‏پیام به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا‏

‏3‏

‏111‏

‏2‏

‏2 / 11 / 56‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏314‏

‏3‏

‏2 / 11 / 56‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏317‏

‏4‏

‏28 / 12 / 57‏

‏بیانات در جمع ایتام کودک و نوجوان‏

‏6‏

‏386‏

‏5‏

‏9 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران نیروی زمینی‏

‏6‏

‏449‏

‏6‏

‏17 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانش آموزان‏

‏6‏

‏506‏

‏7‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ اقتصاد اصفهان‏

‏10‏

‏528ـ529 ‏

‏8‏

‏10 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور‏

‏12‏

‏501‏

‏9‏

‏10 / 1 / 61‏

‏پیام به فرماندهان نظامی‏

‏16‏

‏151‏

‏10‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏17‏

‏151‏

‏11‏

‏ ‏

‏ ‏

‏از اسناد منتشر نشدۀ امام موجود در آرشیو موسسه‏

‏ ‏

‏12‏

‏1 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی و هوایی‏

‏18‏

‏70‏

‏13‏

‏19 / 11 / 62‏

‏پیام به خانواده های شهدا و ایثارگران‏

‏18‏

‏326ـ327‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 381

‏14‏

‏18 / 11 / 63‏

‏پیام به خانواده های شهدا و ملت ایران‏

‏19‏

‏145‏

‏15‏

‏4 / 2 / 64‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه‏

‏19‏

‏239‏

‏16‏

‏12 / 7 / 67‏

‏نامه به آقای محمدحسن قدیری‏

‏21‏

‏160‏

‏17‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏24ـ25‏

‏18‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏98‏

‏19‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏111‏

‏20‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏273ـ274‏

‏21‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏499‏

‏22‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏19‏

‏23‏

‏بین 1344تا شهریور 1346‏

‏سخنرانی در جمع طلاب نجف‏

‏2‏

‏27ـ28‏

‏24‏

‏بین 1344تا شهریور 1346‏

‏سخنرانی در جمع طلاب نجف‏

‏2‏

‏22ـ23‏

‏25‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏2‏

‏40‏

‏26‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏57ـ60‏

‏27‏

‏11 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع علما و اقشار مختلف مردم‏

‏6‏

‏286‏

‏28‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏129ـ130‏

‏29‏

‏5 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان‏

‏8‏

‏300ـ301 ‏

‏30‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز‏

‏9‏

‏4ـ5‏

‏31‏

‏27 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی‏

‏12‏

‏449‏

‏32‏

‏8 / 2 / 61‏

‏نامۀ اخلاقی و عرفانی به آقای سیداحمد خمینی‏

‏6‏

‏211ـ212‏

‏33‏

‏8 / 2 / 61‏

‏نامۀ اخلاقی و عرفانی به آقای سیداحمد خمینی‏

‏6‏

‏221‏

‏34‏

‏8 / 2 / 61‏

‏نامۀ اخلاقی و عرفانی به آقای سیداحمد خمینی‏

‏6‏

‏221ـ222‏

‏35‏

‏12 / 1 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏17‏

‏393‏

‏36‏

‏28 / 4 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏18‏

‏14‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 382

‏37‏

‏28 / 4 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏18‏

‏19‏

‏38‏

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏18‏

‏148‏

‏39‏

‏15 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل سپاه و خانواده شهدا‏

‏18‏

‏209‏

‏40‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏18‏

‏333ـ334 ‏

‏41‏

‏22 / 3 / 63‏

‏نامه به خانم فاطمه طباطبایی‏

‏18‏

‏446ـ447 ‏

‏42‏

‏22 / 3 / 63‏

‏نامه به خانم فاطمه طباطبایی‏

‏18‏

‏448‏

‏43‏

‏26 / 4 / 63‏

‏نامه به آقای سیداحمد خمینی‏

‏18‏

‏510ـ521 ‏

‏44‏

‏25 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بسیج مستضعفان‏

‏19‏

‏221‏

‏45‏

‏27 / 8 / 65‏

‏نامه اخلاقی ـ عرفانی به آقای سیداحمد خمینی‏

‏20‏

‏154ـ156 ‏

‏46‏

‏آذر 1365‏

‏نامه اخلاقی به خانم فاطمه طباطبایی‏

‏20‏

‏165ـ166 ‏

‏47‏

‏28 / 9 / 66‏

‏نامه عرفانی ـ اخلاقی به آقای سیداحمد خمینی‏

‏20‏

‏437ـ438 ‏

‏48‏

‏5 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای موسسه مبارزه با اعتیاد‏

‏11‏

‏429ـ430‏

‏49‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏1‏

‏393ـ394 ‏

‏50‏

‏4 / 7 / 55‏

‏پیام به عموم مسلمین و دانشجویان‏

‏3‏

‏171‏

‏51‏

‏9 / 2 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏378‏

‏52‏

‏24 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏512ـ513 ‏

‏53‏

‏1 / 10 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏262ـ263 ‏

‏54‏

‏1 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏506‏

‏55‏

‏1 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏512‏

‏56‏

‏29 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون فرانسه‏

‏5‏

‏500‏

‏57‏

‏12 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در بهشت زهرا‏

‏6‏

‏15‏

‏58‏

‏17 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع طبقات مختلف مردم‏

‏6‏

‏85‏

‏59‏

‏18 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع وکلای دادگستری‏

‏6‏

‏90 ‏

‏60‏

‏17 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع بانوان قم‏

‏6‏

‏357ـ358 ‏

‏61‏

‏26 / 2 / 58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏7‏

‏338ـ340 ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 383

‏62‏

‏9 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی‏

‏8‏

‏22ـ23‏

‏63‏

‏23 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران‏

‏8‏

‏121‏

‏64‏

‏12 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد‏

‏8‏

‏394ـ396 ‏

‏65‏

‏16 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان مجلۀ «خواندنیها»‏

‏8‏

‏494ـ496 ‏

‏66‏

‏18 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تهران‏

‏9‏

‏28ـ29‏

‏67‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اروپا و امریکا‏

‏9‏

‏192‏

‏68‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان رادیو دریا‏

‏9‏

‏199ـ200 ‏

‏69‏

‏31 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای نهضت رادیکال ایران‏

‏9‏

‏210ـ211 ‏

‏70‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان لنگرود‏

‏10‏

‏19‏

‏71‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان لنگرود‏

‏10‏

‏19ـ20‏

‏72‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدا‏

‏10‏

‏5ـ6‏

‏73‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان آموزش و پرورش‏

‏10‏

‏36ـ38‏

‏74‏

‏20 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن خیریه بانوان اصفهان‏

‏10‏

‏268‏

‏75‏

‏3 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان محلات‏

‏11‏

‏396ـ397 ‏

‏76‏

‏5 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای موسسۀ مبارزه با اعتیاد‏

‏11‏

‏429ـ430‏

‏77‏

‏12 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی‏

‏11‏

‏531ـ532 ‏

‏78‏

‏14 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران‏

‏12‏

‏26ـ27‏

‏79‏

‏20 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان سازمانهای آزادیبخش جهان‏

‏12‏

‏109ـ110 ‏

‏80‏

‏15 / 2 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏12‏

‏274ـ275 ‏

‏81‏

‏31 / 2 / 59‏

‏بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما‏

‏12‏

‏325ـ326 ‏

‏82‏

‏5 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان موسسۀ «اطلاعات»‏

‏13‏

‏156ـ159 ‏

‏83‏

‏27 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏132‏

‏84‏

‏10 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان مجلۀ «عروة الوثقی»‏

‏14‏

‏383‏

‏85‏

‏11 / 2 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران‏

‏16‏

‏240‏

‏86‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏17‏

‏151‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 384

‏87‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس‏

‏18‏

‏471‏

‏88‏

‏25 / 5 / 64‏

‏پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان‏

‏19‏

‏337‏

‏89‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏401ـ402 ‏

‏90‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏416‏

‏91‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏442‏

‏92‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏1‏

‏381ـ382 ‏

‏93‏

‏بهمن 1349‏

‏پیام به زائران بیت الله الحرام‏

‏2‏

‏322‏

‏94‏

‏17 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏391ـ392 ‏

‏95‏

‏16 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏6‏

‏482‏

‏96‏

‏25 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات بازرگانی ایرانی‏

‏7‏

‏318‏

‏97‏

‏27 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ساکنان تهران نو، نمایندگان کشتارگاه اصفهان‏

‏8‏

‏193‏

‏98‏

‏12 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع جوانان اصفهان‏

‏8‏

‏376ـ377 ‏

‏99‏

‏12 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد‏

‏8‏

‏397‏

‏100‏

‏16 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان مجلۀ «خواندنیها»‏

‏8‏

‏496‏

‏101‏

‏16 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان مجلۀ «خواندنیها»‏

‏8‏

‏498‏

‏102‏

‏23 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جامعۀ ورزشی اصفهان‏

‏9‏

‏78ـ79‏

‏103‏

‏23 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جامعۀ ورزشی اصفهان‏

‏9‏

‏80‏

‏104‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان بابل‏

‏9‏

‏171ـ172 ‏

‏105‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان بابل‏

‏9‏

‏176‏

‏106‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان بابل‏

‏9‏

‏174ـ175 ‏

‏107‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان رادیو دریا‏

‏9‏

‏201‏

‏108‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان رادیو دریا‏

‏9‏

‏203ـ204‏

‏109‏

‏3 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان کاشان‏

‏9‏

‏241ـ242 ‏

‏110‏

‏2 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏9‏

‏342ـ345 ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 385

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏111‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏9‏

‏463ـ464 ‏

‏112‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو‏

‏9‏

‏454ـ455 ‏

‏113‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو‏

‏9‏

‏452ـ453 ‏

‏114‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو‏

‏9‏

‏453ـ454 ‏

‏115‏

‏22 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏9‏

‏511ـ512 ‏

‏116‏

‏22 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانوادۀ مرحوم طالقانی‏

‏9‏

‏515ـ516 ‏

‏117‏

‏25 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران‏

‏11‏

‏248ـ249 ‏

‏118‏

‏12 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی‏

‏11‏

‏534ـ536 ‏

‏119‏

‏21 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع قشرهای مختلف مردم‏

‏16‏

‏179‏

‏120‏

‏22 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش‏

‏16‏

‏312ـ313 ‏

‏121‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏18‏

‏89‏

‏122‏

‏17 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد‏

‏18‏

‏215ـ216 ‏

‏123‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏434ـ435 ‏

‏124‏

‏12 / 2 / 42‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏1‏

‏196‏

‏125‏

‏21 / 12 / 53‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران‏

‏3‏

‏72‏

‏126‏

‏20 / 4 / 54‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏100ـ101‏

‏ 127‏

‏30 / 6 / 54‏

‏پیام به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا‏

‏3‏

‏110‏

‏128‏

‏9 / 2 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏380‏

‏129‏

‏5 / 5 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏435‏

‏130‏

‏17 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان‏

‏3‏

‏491‏

‏131‏

‏19 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏3‏

‏503‏

‏132‏

‏20 / 7 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏511‏

‏133‏

‏16 / 8 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏4‏

‏350ـ351 ‏

‏134‏

‏17 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏389‏

‏135‏

‏2 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏90‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 386

‏136‏

‏1 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏505‏

‏137‏

‏10 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏6‏

‏270‏

‏138‏

‏18 / 12 / 57‏

‏سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم‏

‏6‏

‏363‏

‏139‏

‏12 / 1 / 58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت‏

‏6‏

‏458‏

‏140‏

‏2 / 2 / 58‏

‏سخنرانی با حضور سفیر ایران در فرانسه‏

‏7‏

‏89ـ90‏

‏141‏

‏25 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات بازرگانان ایرانی‏

‏7‏

‏306ـ307 ‏

‏142‏

‏25 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات بازرگانان ایرانی‏

‏7‏

‏310‏

‏143‏

‏14 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران‏

‏10‏

‏494‏

‏144‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏11ـ12‏

‏145‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏62‏

‏146‏

‏4 / 8 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏1‏

‏412‏

‏147‏

‏4 / 8 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏1‏

‏413‏

‏148‏

‏1344ه . ش‏

‏نامه تشکر به دانشجویان مسلمان‏

‏2‏

‏44‏

‏149‏

‏1346ه . ش‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏2‏

‏142‏

‏150‏

‏1346ه . ش‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏2‏

‏142ـ143 ‏

‏151‏

‏28 / 8 / 48‏

‏نامه به آقای محمدرضا حکیمی‏

‏2‏

‏253ـ254 ‏

‏152‏

‏11 / 10 / 48‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان فارسی زبان در اروپا‏

‏2‏

‏255‏

‏153‏

‏20 / 4 / 49‏

‏نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه‏

‏2‏

‏278‏

‏154‏

‏27 / 4 / 49‏

‏نامه به انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا‏

‏2‏

‏282ـ283 ‏

‏155‏

‏مرداد 1349‏

‏نامه به دانشجویان فارسی زبان در امریکا و کانادا‏

‏2‏

‏288‏

‏156‏

‏28 / 2 / 50‏

‏نامه به آقای صادق طباطبایی‏

‏2‏

‏346‏

‏157‏

‏21 / 8 / 50‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏2‏

‏398‏

‏158‏

‏17 / 5 / 51‏

‏پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج‏

‏2‏

‏437ـ439 ‏

‏159‏

‏24 / 12 / 51‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان مقیم خارج‏

‏2‏

‏487‏

‏160‏

‏5 / 1 / 52‏

‏پیام به اقشار مردم‏

‏2‏

‏491‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 387

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏161‏

‏20 / 4 / 54‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏101ـ102 ‏

‏162‏

‏2 / 7 / 54‏

‏پیام به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا‏

‏3‏

‏113ـ114 ‏

‏163‏

‏4 / 7 / 55‏

‏پیام به عموم مسلمین و دانشجویان‏

‏3‏

‏172‏

‏164‏

‏مرداد 1356‏

‏نامه به آقای ابراهیم یزدی‏

‏3‏

‏207ـ208 ‏

‏165‏

‏4 / 5 / 56‏

‏پیام به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏3‏

‏212‏

‏166‏

‏25 / 8 / 56‏

‏پیام تشکر به دانشجویان‏

‏3‏

‏267‏

‏167‏

‏2 / 11 / 56‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏316‏

‏168‏

‏2 / 11 / 56‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏317‏

‏169‏

‏15 / 11 / 56‏

‏پیام به دانشجویان ایرانی مقیم هند‏

‏3‏

‏318ـ319 ‏

‏170‏

‏24 / 11 / 56‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏3‏

‏322‏

‏171‏

‏24 / 11 / 56‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏3‏

‏323‏

‏172‏

‏24 / 11 / 56‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏3‏

‏324‏

‏173‏

‏24 / 11 / 56‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏3‏

‏325ـ326 ‏

‏174‏

‏29 / 11 / 56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون‏

‏3‏

‏341‏

‏175‏

‏4 / 1 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏359ـ360 ‏

‏176‏

‏22 / 5 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏442‏

‏177‏

‏16 / 7 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏483‏

‏178‏

‏16 / 7 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏487‏

‏179‏

‏25 / 7 / 57‏

‏پیام به علما‏

‏4‏

‏42‏

‏180‏

‏28 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏61ـ62‏

‏181‏

‏14 / 8 / 57‏

‏پیام به مردم کردستان‏

‏4‏

‏311‏

‏182‏

‏21 / 9 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏5‏

‏222‏

‏183‏

‏27 / 10 / 57‏

‏پیام تبریک به ملت ایران‏

‏5‏

‏486‏

‏184‏

‏12 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در فرودگاه مهرآباد‏

‏6‏

‏8‏

‏185‏

‏14 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع کمیته استقبال‏

‏6‏

‏51‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 388

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏186‏

‏14 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران‏

‏6‏

‏308ـ309 ‏

‏187‏

‏18 / 12 / 57‏

‏سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم‏

‏6‏

‏359‏

‏188‏

‏17 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانش آموزان‏

‏6‏

‏487‏

‏189‏

‏25 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع لشکر 92 رزمی اهواز‏

‏7‏

‏16‏

‏190‏

‏2 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نیروهای نظامی‏

‏7‏

‏84‏

‏191‏

‏5 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و کسبه آمل‏

‏7‏

‏129‏

‏192‏

‏26 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر لرستان‏

‏7‏

‏327‏

‏193‏

‏3 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل سپاه و دادگستری‏

‏7‏

‏475‏

‏194‏

‏4 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان کارخانه اتمسفر ایران‏

‏8‏

‏287‏

‏195‏

‏18 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تهران‏

‏9‏

‏29ـ30‏

‏196‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اروپا و امریکا‏

‏9‏

‏187ـ188 ‏

‏197‏

‏2 / 5 / 58‏

‏بیانات در جمع گروهی از پاسداران ملکان آذربایجان‏

‏9‏

‏222‏

‏198‏

‏3 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان کاشان‏

‏9‏

‏245ـ246 ‏

‏199‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏9‏

‏466‏

‏200‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو‏

‏9‏

‏449ـ450 ‏

‏201‏

‏29 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کشاورزان کفن پوش کوران ده‏

‏11‏

‏346ـ347 ‏

‏202‏

‏1 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز و تهران‏

‏11‏

‏366ـ367 ‏

‏203‏

‏27 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی‏

‏12‏

‏446‏

‏204‏

‏7 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم‏

‏13‏

‏458ـ459 ‏

‏205‏

‏21 / 11 / 59‏

‏حکم به رئیس دیوانعالی کشور‏

‏14‏

‏72ـ73‏

‏206‏

‏16 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم جنوب تهران‏

‏14‏

‏261ـ262 ‏

‏207‏

‏6 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏14‏

‏375ـ376‏

‏208‏

‏26 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا‏

‏15‏

‏317‏

‏209‏

‏10 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها‏

‏16‏

‏75‏

‏210‏

‏10 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها‏

‏16‏

‏75ـ76‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 389

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏211‏

‏9 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت‏

‏16‏

‏272‏

‏212‏

‏4 / 2 / 64‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه‏

‏19‏

‏237‏

‏213‏

‏1 / 3 / 64‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏19‏

‏267‏

‏214‏

‏29 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان رفسنجان‏

‏7‏

‏55‏

‏215‏

‏18 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تهران‏

‏9‏

‏31‏

‏216‏

‏19 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اردن و سودان‏

‏9‏

‏40‏

‏217‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان بابل‏

‏9‏

‏176ـ180 ‏

‏218‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروه تحقیقات و تبلیغات‏

‏9‏

‏197‏

‏219‏

‏24 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیاتی از مقامات سوریه‏

‏9‏

‏274‏

‏220‏

‏14 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیته شمیرانات‏

‏9‏

‏421ـ422‏

‏221‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان آموزش و پرورش‏

‏10‏

‏39‏

‏222‏

‏8 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیته امداد‏

‏10‏

‏398‏

‏223‏

‏1 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز و تهران‏

‏11‏

‏369‏

‏224‏

‏3 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان محلات‏

‏11‏

‏397‏

‏225‏

‏12 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی‏

‏11‏

‏531‏

‏226‏

‏12 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی‏

‏11‏

‏533ـ534 ‏

‏227‏

‏19 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اهالی ارومیه و قشرهای مختلف مردم‏

‏12‏

‏90ـ91‏

‏228‏

‏20 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان سازمانهای آزادیبخش جهان‏

‏12‏

‏111‏

‏229‏

‏7 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران و نظامیان‏

‏12‏

‏366‏

‏230‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران‏

‏12‏

‏385ـ386 ‏

‏231‏

‏10 / 1 / 61‏

‏پیام به فرماندهان نظامی‏

‏16‏

‏150ـ151‏

‏232‏

‏22 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش‏

‏16‏

‏314ـ315 ‏

‏233‏

‏ ‏

‏ ‏

‏از اسناد منتشر نشدۀ امام موجود در آرشیو موسسه‏

‏ ‏

‏234‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏17‏

‏149ـ150 ‏

‏235‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏17‏

‏150‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 390

‏236‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏17‏

‏155‏

‏237‏

‏21 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهۀ فجر»‏

‏17‏

‏313‏

‏238‏

‏21 / 11 / 61‏

‏پیام به رزمندگان و ملت ایران‏

‏17‏

‏304ـ305‏

‏ 239‏

‏1 / 1 / ‏

‏62پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏17‏

‏368ـ369‏

‏ 240‏

‏1 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی و هوایی‏

‏18‏

‏67‏

‏241‏

‏17 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد‏

‏18‏

‏215‏

‏242‏

‏1 / 1 / 63‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏18‏

‏395‏

‏243‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس‏

‏18‏

‏471‏

‏244‏

‏22 / 11 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور و میهمانان خارجی دهۀ فجر‏

‏19‏

‏479‏

‏245‏

‏1 / 1 / 67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏21‏

‏3‏

‏246‏

‏9 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران نیروی زمینی‏

‏6‏

‏449‏

‏247‏

‏23 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران‏

‏6‏

‏533‏

‏248‏

‏8 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏7‏

‏165ـ166 ‏

‏249‏

‏19 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان‏

‏7‏

‏232‏

‏250‏

‏29 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران مسجدالرضای تهران‏

‏7‏

‏369ـ370 ‏

‏251‏

‏23 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران‏

‏8‏

‏118‏

‏252‏

‏15 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع حزب جمهوری اسلامی شهرک ولیعصر‏

‏10‏

‏238‏

‏253‏

‏17 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران باستانی و قهرمانان کشور‏

‏10‏

‏247‏

‏254‏

‏8 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیته امداد‏

‏10‏

‏398ـ399‏

‏255‏

‏8 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیته امداد‏

‏10‏

‏401ـ402 ‏

‏256‏

‏29 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اهالی جماران و شمیرانات‏

‏12‏

‏313‏

‏257‏

‏2 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏1ـ2‏

‏258‏

‏18 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان ذوب آهن‏

‏6‏

‏508ـ509‏

‏259‏

‏30 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏7‏

‏62ـ64‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 391

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏260‏

‏24 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران‏

‏7‏

‏293ـ294 ‏

‏261‏

‏16 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و پاسداران حصارک کرج‏

‏8‏

‏509ـ510 ‏

‏262‏

‏16 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و پاسداران حصارک کرج‏

‏8‏

‏509‏

‏263‏

‏23 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏9‏

‏539‏

‏264‏

‏29 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز‏

‏11‏

‏353‏

‏265‏

‏15 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع‏

‏12‏

‏46‏

‏266‏

‏27 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم1‏

‏8‏

‏126‏

‏267‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزرای امور خارجه ایران و ترکیه‏

‏8‏

‏85ـ86‏

‏268‏

‏22 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان فرهنگی‏

‏9‏

‏501‏

‏269‏

‏14 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران‏

‏10‏

‏496‏

‏270‏

‏14 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران‏

‏10‏

‏491ـ492 ‏

‏271‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان‏

‏10‏

‏516ـ517 ‏

‏272‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان‏

‏10‏

‏521ـ522 ‏

‏273‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان‏

‏10‏

‏523‏

‏274‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان‏

‏10‏

‏528‏

‏275‏

‏5 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای موسسه مبارزه با اعتیاد‏

‏11‏

‏430ـ431 ‏

‏276‏

‏12 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اردبیل‏

‏12‏

‏7ـ8‏

‏277‏

‏12 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اردبیل‏

‏12‏

‏7ـ8‏

‏278‏

‏1 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع، مخترعان و مبتکران‏

‏18‏

‏190ـ191 ‏

‏279‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏18‏

‏339‏

‏280‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمۀ جمعه و جماعات‏

‏21‏

‏285‏

‏281‏

‏2 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران انقلاب اسلامی قم‏

‏6‏

‏405‏

‏282‏

‏27 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران تهران‏

‏7‏

‏29ـ31‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 392

‏283‏

‏28 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر خوزستان‏

‏7‏

‏33ـ34‏

‏284‏

‏3 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران میدان خراسان‏

‏7‏

‏102‏

‏285‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و گروهی از مردم یزد‏

‏7‏

‏540‏

‏286‏

‏9 / 5 / 58‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏9‏

‏255‏

‏287‏

‏13 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان‏

‏10‏

‏480ـ481 ‏

‏288‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان‏

‏10‏

‏515‏

‏289‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان‏

‏10‏

‏517‏

‏290‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان‏

‏10‏

‏522ـ523‏

‏291‏

‏5 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای موسسه مبارزه با اعتیاد‏

‏11‏

‏427ـ429 ‏

‏292‏

‏7 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد‏

‏11‏

‏467ـ475 ‏

‏293‏

‏11 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مردم آذربایجان شرقی‏

‏11‏

‏529‏

‏294‏

‏9 / 2 / 59‏

‏پیام به آقای محمد صدوقی‏

‏12‏

‏263‏

‏295‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی‏

‏13‏

‏327ـ328 ‏

‏296‏

‏22 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏285‏

‏297‏

‏22 / 11 / 60‏

‏پیام به ملت ایران1‏

‏6‏

‏42‏

‏298‏

‏16 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران‏

‏16‏

‏82‏

‏299‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏435ـ436 ‏

‏300‏

‏28 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران‏

‏8‏

‏204ـ205 ‏

‏301‏

‏28 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان مکتب الزهرا و پرسنل سپاه‏

‏8‏

‏207‏

‏302‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و پرسنل کمیته‏

‏10‏

‏9ـ10‏

‏303‏

‏12 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه‏

‏12‏

‏270‏

‏304‏

‏16 / 6 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏13‏

‏188‏

‏305‏

‏4 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و پرسنل شهربانی‏

‏14‏

‏143‏

‏306‏

‏4 / 9 / 60‏

‏پیام به بسیجیان و ملت ایران‏

‏15‏

‏386ـ387 ‏

‏307‏

‏10 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها‏

‏16‏

‏74ـ75‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 393

‏308‏

‏10 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها‏

‏16‏

‏76ـ77‏

‏309‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏18‏

‏94‏

‏310‏

‏25 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بسیج مستضعفان‏

‏19‏

‏220‏

‏311‏

‏29 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏19‏

‏231‏

‏312‏

‏28 / 1 / 68‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح‏

‏21‏

‏358‏

‏313‏

‏16 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏6‏

‏482‏

‏314‏

‏29 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران مسجدالرضای تهران‏

‏7‏

‏365‏

‏315‏

‏4 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان کارخانه اتمسفر ایران‏

‏8‏

‏287‏

‏316‏

‏5 / 4 / 57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان‏

‏8‏

‏301‏

‏317‏

‏10 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مخابرات بین شهری تهران‏

‏8‏

‏345‏

‏318‏

‏8 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیته امداد‏

‏10‏

‏402ـ403 ‏

‏319‏

‏13 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانش آموزان قم و تهران‏

‏10‏

‏473‏

‏320‏

‏21 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پیشه وران اصفهان‏

‏11‏

‏222ـ223‏

‏321‏

‏30 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع متخصصان و کارگران مهارکننده چاه نفت نوروز‏

‏18‏

‏139‏

‏322‏

‏17 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما‏

‏16‏

‏83ـ84‏

‏323‏

‏9 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت‏

‏16‏

‏274‏

‏324‏

‏27 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏16‏

‏337ـ338 ‏

‏325‏

‏26 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای دفتر مشاورت امام و متخصصان نیروی هوایی‏

‏17‏

‏62 ‏

‏326‏

‏6 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت‏

‏17‏

‏114‏

‏327‏

‏26 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع‏

‏17‏

‏235‏

‏328‏

‏12 / 1 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏17‏

‏391‏

‏329‏

‏6 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل یگان هوایی سپاه‏

‏17‏

‏419‏

‏330‏

‏28 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری مراسم سالگرد جنگ‏

‏18‏

‏132‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 394

‏331‏

‏30 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع متخصصان و کارگران مهارکننده چاه نفت نوروز‏

‏18‏

‏139‏

‏332‏

‏1 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع، مخترعان و مبتکران‏

‏18‏

‏189‏

‏333‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏19‏

‏150ـ151 ‏

‏334‏

‏16 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان اجرای رفراندم در قم‏

‏6‏

‏479‏

‏335‏

‏3 / 5 / 58‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏9‏

‏238‏

‏336‏

‏18 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی خرم آباد‏

‏11‏

‏263‏

‏371‏

‏8 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تهران‏

‏9‏

‏283‏

‏382‏

‏8 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانش پژوهان قزوین‏

‏9‏

‏151‏

‏339‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اروپا و امریکا‏

‏9‏

‏190‏

‏340‏

‏29 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران قم‏

‏11‏

‏356‏

‏341‏

‏1 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع، مخترعان و مبتکران‏

‏18‏

‏190‏

‏342‏

‏1 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏12‏

‏203‏

‏343‏

‏6 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس‏

‏13‏

‏293‏

‏344‏

‏27 / 7 / 59‏

‏پیام به نیروهای مسلح، ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏13‏

‏272‏

‏345‏

‏27 / 7 / 59‏

‏پیام به نیروهای مسلح، ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏13‏

‏272‏

‏346‏

‏6 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس‏

‏13‏

‏299ـ300 ‏

‏347‏

‏15 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران پادگان امام حسین و ولی عصر‏

‏13‏

‏391‏

‏348‏

‏15 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران پادگان امام حسین و ولی عصر‏

‏13‏

‏393‏

‏349‏

‏8 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد جهادسازندگی‏

‏14‏

‏524ـ525 ‏

‏350‏

‏8 / 7 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏15‏

‏264‏

‏351‏

‏8 / 9 / 60‏

‏پیام به فرماندهان نظامی‏

‏15‏

‏395‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 395

‏352‏

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏15‏

‏442‏

‏353‏

‏26 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه در جنوب کشور‏

‏15‏

‏496‏

‏354‏

‏21 / 11 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏16‏

‏27‏

‏355‏

‏18 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام‏

‏16‏

‏88‏

‏356‏

‏18 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام‏

‏16‏

‏92‏

‏357‏

‏2 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و رزمندگان‏

‏16‏

‏142ـ143 ‏

‏358‏

‏12 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏16‏

‏155‏

‏359‏

‏28 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام و دانشجویان‏

‏16‏

‏196ـ197 ‏

‏360‏

‏26 / 2 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی‏

‏16‏

‏253ـ254 ‏

‏361‏

‏6 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏16‏

‏265ـ266 ‏

‏362‏

‏22 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش‏

‏16‏

‏317‏

‏363‏

‏23 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت و ارتش عراق‏

‏16‏

‏376‏

‏364‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم‏

‏16‏

‏351‏

‏365‏

‏9 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور‏

‏16‏

‏464‏

‏366‏

‏11 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری ارتش‏

‏17‏

‏25‏

‏367‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏17‏

‏149‏

‏368‏

‏16 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی ارتش و سپاه‏

‏17‏

‏222‏

‏369‏

‏26 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع‏

‏17‏

‏238‏

‏370‏

‏22 / 11 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسئولین نظام‏

‏17‏

‏327ـ328 ‏

‏371‏

‏18 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع شورای مرکزی کمیته های امداد‏

‏17‏

‏425‏

‏372‏

‏17 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیسیونهای نفت و ارشاد مجلس‏

‏18‏

‏43‏

‏373‏

‏19 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع وزیر و معاونان وزارت سپاه‏

‏18‏

‏45‏

‏374‏

‏25 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و مسئولان وزارت ارشاد‏

‏18‏

‏55‏

‏375‏

‏29 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق‏

‏18‏

‏136‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 396

‏376‏

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏18‏

‏144‏

‏377‏

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏18‏

‏147‏

‏378‏

‏13 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ‏

‏18‏

‏174‏

‏379‏

‏1 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع، مخترعان و مبتکران‏

‏18‏

‏192‏

‏380‏

‏1 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع، مخترعان و مبتکران‏

‏18‏

‏193‏

‏381‏

‏1 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع، مخترعان و مبتکران‏

‏18‏

‏194‏

‏382‏

‏11 / 11 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران‏

‏18‏

‏314‏

‏383‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏18‏

‏332‏

‏384‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس‏

‏18‏

‏465‏

‏385‏

‏10 / 4 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی‏

‏18‏

‏500‏

‏386‏

‏6 / 8 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه‏

‏19‏

‏94‏

‏387‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏19‏

‏149ـ150 ‏

‏388‏

‏25 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بسیج مستضعفان‏

‏19‏

‏220‏

‏389‏

‏5 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جامعۀ مدرسین و اساتید دانشگاه‏

‏19‏

‏352‏

‏390‏

‏19 / 3 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏20‏

‏54‏

‏391‏

‏16 / 11 / 65‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏20‏

‏200‏

‏392‏

‏21 / 11 / 65‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان خارجی مراسم «دهۀ فجر»‏

‏20‏

‏205‏

‏393‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏431ـ432 ‏

‏394‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏449ـ450 ‏

‏395‏

‏1 / 9 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران‏

‏5‏

‏78‏

‏396‏

‏18 / 12 / 57‏

‏سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم‏

‏6‏

‏360ـ361 ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 397

‏397‏

‏26 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏7‏

‏23ـ24‏

‏398‏

‏5 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان کارکنان گمرکات ایران‏

‏7‏

‏136ـ137 ‏

‏399‏

‏2 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز‏

‏7‏

‏457ـ458 ‏

‏400‏

‏11 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان اهواز، قم و بروجرد‏

‏8‏

‏44‏

‏401‏

‏16 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز‏

‏8‏

‏64‏

‏402‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر امور خارجه و سفرا‏

‏8‏

‏102‏

‏403‏

‏28 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران‏

‏8‏

‏202‏

‏404‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و پرسنل کمیته‏

‏10‏

‏12ـ13‏

‏405‏

‏27 / 9 / 58‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏11‏

‏320‏

‏406‏

‏10 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کفن پوشان شهرکرد و بابل‏

‏11‏

‏511‏

‏407‏

‏10 / 2 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏12‏

‏265‏

‏408‏

‏12 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه‏

‏12‏

‏267‏

‏409‏

‏6 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانوادۀ امام موسی صدر‏

‏13‏

‏168ـ169 ‏

‏410‏

‏4 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از جانبازان و داوطلبان اعزام به جبهه‏

‏13‏

‏440ـ441 ‏

‏411‏

‏12 / 1 / 60‏

‏پیام هفت ماده ای به ملت ایران‏

‏14‏

‏251ـ252 ‏

‏412‏

‏1 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏491‏

‏413‏

‏26 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا‏

‏15‏

‏313‏

‏414‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم‏

‏16‏

‏346‏

‏415‏

‏14 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد‏

‏17‏

‏477‏

‏416‏

‏27 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم‏

‏18‏

‏121‏

‏417‏

‏1 / 1 / 64‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏19‏

‏197‏

‏418‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به زائران بیت الله الحرام‏

‏20‏

‏94ـ95‏

‏419‏

‏26 / 1 / 43‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مردم‏

‏1‏

‏299ـ300 ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 398

‏420‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏1‏

‏390‏

‏421‏

‏28 / 2 / 50‏

‏نامه به آقای صادق طباطبایی‏

‏2‏

‏346‏

‏422‏

‏11 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏270ـ271‏

‏ 423‏

‏17 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏393ـ394 ‏

‏424‏

‏17 / 10 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏371‏

‏425‏

‏12 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در بهشت زهرا‏

‏6‏

‏14ـ15‏

‏426‏

‏18 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع وکلای دادگستری‏

‏6‏

‏90‏

‏427‏

‏19 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان و معلمان‏

‏6‏

‏103ـ104 ‏

‏428‏

‏10 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏6‏

‏269‏

‏429‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزرای امور خارجۀ ایران و ترکیه‏

‏8‏

‏88ـ89‏

‏430‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس‏

‏8‏

‏94ـ95‏

‏431‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدا‏

‏10‏

‏54‏

‏323‏

‏1 / 6 / 58‏

‏پیام به استادان، دانشجویان و دانش آموزان‏

‏10‏

‏82‏

‏433‏

‏5 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای موسسه مبارزه با اعتیاد‏

‏11‏

‏423‏

‏434‏

‏31 / 6 / 60‏

‏پیام به دانشجویان و دانش آموزان‏

‏15‏

‏244ـ245 ‏

‏435‏

‏4 / 9 / 60‏

‏پیام به بسیجیان و ملت ایران‏

‏15‏

‏387ـ388 ‏

‏436‏

‏7 / 10 / 60‏

‏پیام به فرهنگیان و دانشجویان مراکز تربیت معلم‏

‏15‏

‏446ـ447 ‏

‏437‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏17‏

‏156‏

‏438‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏21‏

‏96‏

‏439‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏21‏

‏98ـ99‏

‏440‏

‏21 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان کاشان‏

‏6‏

‏521‏

‏441‏

‏22 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏6‏

‏530ـ531 ‏

‏442‏

‏31 / 6 / 60‏

‏پیام به دانشجویان و دانش آموزان‏

‏15‏

‏245ـ246 ‏

‏443‏

‏30 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع معلمان‏

‏6‏

‏203ـ204 ‏

‏444‏

‏15 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مدیران دبیرستانهای قم‏

‏6‏

‏476‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 399

‏445‏

‏29 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان رفسنجان‏

‏7‏

‏57‏

‏446‏

‏7 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏7‏

‏162ـ163 ‏

‏447‏

‏3 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها‏

‏7‏

‏469‏

‏448‏

‏2 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز‏

‏7‏

‏463‏

‏449‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدا‏

‏10‏

‏6‏

‏450‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان آموزش و پرورش‏

‏10‏

‏42ـ46‏

‏451‏

‏29 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان عضو انجمن اسلامی‏

‏10‏

‏77‏

‏452‏

‏1 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانش آموزان دبستان فیض قم‏

‏10‏

‏87‏

‏453‏

‏3 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان محلات‏

‏11‏

‏401ـ402 ‏

‏454‏

‏10 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور‏

‏12‏

‏498‏

‏455‏

‏6 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای سمینار نهضت سوادآموزی‏

‏13‏

‏451ـ453 ‏

‏456‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان‏

‏13‏

‏508‏

‏457‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان‏

‏13‏

‏509ـ510 ‏

‏458‏

‏2 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏2‏

‏459‏

‏2 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏5‏

‏460‏

‏10 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی‏

‏14‏

‏32ـ33‏

‏461‏

‏10 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی‏

‏14‏

‏40‏

‏462‏

‏7 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر‏

‏14‏

‏153‏

‏463‏

‏10 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مردم و کارکنان مدرسه شهید مطهری‏

‏14‏

‏170‏

‏464‏

‏29 / 12 / 59‏

‏پیام به مردم و مسئولین‏

‏14‏

‏218‏

‏465‏

‏11 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان انجمنهای اسلامی دانش آموزان‏

‏14‏

‏247‏

‏466‏

‏27 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و...‏

‏15‏

‏107‏

‏467‏

‏26 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا‏

‏15‏

‏318ـ319 ‏

‏468‏

‏21 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان سمنان‏

‏15‏

‏427‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 400

‏469‏

‏28 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی‏

‏16‏

‏508‏

‏470‏

‏28 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی‏

‏16‏

‏509‏

‏471‏

‏1 / 7 / 61‏

‏پیام به دانشجویان و فرهنگیان‏

‏17‏

‏2‏

‏472‏

‏28 / 6 / 67‏

‏پیام به آقای مهدی کروبی‏

‏21‏

‏137ـ138 ‏

‏473‏

‏26 / 1 / 43‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مردم‏

‏1‏

‏304‏

‏474‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏2‏

‏36ـ37‏

‏475‏

‏6 / 7 / 56‏

‏هشدار به روحانیون حوزه نجف‏

‏3‏

‏222ـ223‏

‏476‏

‏24 / 11 / 56‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏3‏

‏326ـ327 ‏

‏477‏

‏19 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏3‏

‏505‏

‏478‏

‏29 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏52ـ54‏

‏479‏

‏27 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع استادان دانشگاه‏

‏6‏

‏160‏

‏480‏

‏27 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع استادان دانشگاه‏

‏6‏

‏161ـ165 ‏

‏481‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس‏

‏8‏

‏96ـ97‏

‏482‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس‏

‏8‏

‏97ـ98‏

‏483‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان بابل‏

‏9‏

‏173ـ176 ‏

‏484‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اروپا و امریکا‏

‏9‏

‏181‏

‏485‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏9‏

‏470‏

‏486‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان آموزش و پرورش‏

‏10‏

‏35ـ36‏

‏487‏

‏31 / 6 / 58‏

‏پیام به استادان، دانشجویان و دانش آموزان‏

‏10‏

‏78‏

‏488‏

‏31 / 6 / 58‏

‏پیام به استادان، دانشجویان و دانش آموزان‏

‏10‏

‏80ـ81‏

‏489‏

‏21 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پیشه وران اصفهان‏

‏11‏

‏222‏

‏490‏

‏14 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران‏

‏12‏

‏19‏

‏491‏

‏14 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران‏

‏12‏

‏27‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 401

‏492‏

‏14 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران‏

‏12‏

‏27ـ28‏

‏493‏

‏20 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان سازمانهای آزادیبخش جهان‏

‏12‏

‏110‏

‏494‏

‏27 / 12 / 58‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏12‏

‏187ـ188 ‏

‏495‏

‏1 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاهها‏

‏12‏

‏248ـ249‏

‏ 496‏

‏1 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاهها‏

‏12‏

‏249ـ250 ‏

‏497‏

‏1 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاهها‏

‏12‏

‏250ـ251 ‏

‏498‏

‏1 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاهها‏

‏12‏

‏252‏

‏499‏

‏10 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور‏

‏12‏

‏493‏

‏500‏

‏10 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور‏

‏12‏

‏496‏

‏501‏

‏10 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور‏

‏2‏

‏499ـ500 ‏

‏502‏

‏27 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان‏

‏13‏

‏414‏

‏503‏

‏2 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏4ـ5‏

‏504‏

‏22 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع هیات اُمنای دانشگاه ملی‏

‏15‏

‏429‏

‏505‏

‏4 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏15‏

‏518‏

‏506‏

‏28 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی‏

‏16‏

‏502ـ503 ‏

‏507‏

‏12 / 1 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏17‏

‏392‏

‏508‏

‏8 / 6 / 62‏

‏نامه به آقای خامنه ای‏

‏18‏

‏84‏

‏509‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏18‏

‏90‏

‏510‏

‏15 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی‏

‏18‏

‏102‏

‏511‏

‏12 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جدید ستاد انقلاب فرهنگی‏

‏18‏

‏166‏

‏512‏

‏24 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین دانشگاه آزاد‏

‏18‏

‏218‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 402

‏513‏

‏27 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و آموزش عالی و معاونان‏

‏19‏

‏223‏

‏514‏

‏24 / 4 / 64‏

‏بیانات در جمع مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی‏

‏19‏

‏316‏

‏515‏

‏5 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جامعۀ مدرسین و اساتید دانشگاه‏

‏19‏

‏356‏

‏516‏

‏13 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام اسلامی‏

‏19‏

‏377‏

‏517‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏413‏

‏518‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏414‏

‏519‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏418ـ419 ‏

‏520‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏129‏

‏521‏

‏26 / 1 / 43‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مردم‏

‏1‏

‏306ـ307 ‏

‏522‏

‏21 / 8 / 50‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏2‏

‏398‏

‏523‏

‏6 / 7 / 56‏

‏هشدار به روحانیون حوزه نجف‏

‏3‏

‏217ـ218 ‏

‏524‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمۀ جمعه و جماعات‏

‏21‏

‏279‏

‏525‏

‏10 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خانم الیزابت تارگود‏

‏4‏

‏247‏

‏526‏

‏26 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از کارکنان روزنامه «کیهان»‏

‏7‏

‏323‏

‏527‏

‏16 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان مجلۀ «خواندنیها»‏

‏8‏

‏497ـ499 ‏

‏528‏

‏30 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان رادیو دریا‏

‏9‏

‏204ـ206‏

‏529‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو9‏

‏4‏

‏55‏

‏530‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو‏

‏9‏

‏456‏

‏531‏

‏4 / 2 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان ماهنامه «شاهد»‏

‏14‏

‏496ـ497 ‏

‏532‏

‏4 / 2 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان ماهنامه «شاهد»‏

‏14‏

‏499ـ500 ‏

‏533‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی‏

‏7‏

‏541ـ542 ‏

‏534‏

‏12 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع جامعۀ ورزشکاران باستانی مشهد‏

‏8‏

‏374‏

‏535‏

‏16 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران‏

‏16‏

‏81‏

‏536‏

‏16 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران‏

‏16‏

‏80ـ81‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 403

‏537‏

‏10 / 10 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏326‏

‏538‏

‏17 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان و دانش آموزان قم‏

‏6‏

‏351ـ355 ‏

‏539‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏7‏

‏71‏

‏540‏

‏ ‏

‏ ‏

‏از اسناد منتشر نشدۀ امام موجود در آرشیو موسسه‏

‏ ‏

‏541‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز‏

‏9‏

‏1‏

‏542‏

‏31 / 6 / 58‏

‏پیام به استادان، دانشجویان و دانش آموزان‏

‏10‏

‏80‏

‏543‏

‏2 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏2ـ4‏

‏544‏

‏31 / 6 / 60‏

‏پیام به دانشجویان و دانش آموزان‏

‏15‏

‏246ـ247 ‏

‏545‏

‏12 / 8 / 60‏

‏پیام به انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کانادا‏

‏15‏

‏347‏

‏546‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏21‏

‏96ـ97‏

‏547‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏431‏

‏548‏

‏2 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏141ـ143 ‏

‏549‏

‏9 / 12 / 57‏

‏پیام چهارده ماده ای به ملت ایران‏

‏6‏

‏265‏

‏550‏

‏29 / 5 / 58‏

‏پیام به اهالی کردستان‏

‏9‏

‏311‏

‏551‏

‏2 / 6 / 58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت مسلمان ایران‏

‏9‏

‏338‏

‏552‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ اقتصاد اصفهان‏

‏10‏

‏521‏

‏553‏

‏1 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏483ـ485 ‏

‏554‏

‏8 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد جهادسازندگی‏

‏14‏

‏525‏

‏555‏

‏19 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا‏

‏15‏

‏93ـ94‏

‏556‏

‏19 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا‏

‏15‏

‏94ـ95‏

‏557‏

‏19 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا‏

‏15‏

‏95-96‏

‏558‏

‏19 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا‏

‏15‏

‏97‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 404

‏559‏

‏17 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور‏

‏15‏

‏286ـ287 ‏

‏560‏

‏12 / 8 / 60‏

‏پیام به انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کانادا‏

‏15‏

‏347ـ348 ‏

‏561‏

‏ ‏

‏ ‏

‏از اسناد منتشر نشدۀ امام موجود در آرشیو موسسه‏

‏ ‏

‏562‏

‏17 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور‏

‏16‏

‏415‏

‏563‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏411ـ412 ‏

‏564‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏438‏

‎ ‎

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 405