فصل نخست : زندگی نامه
آغاز دوره ابتدایی
1. فوت آیت الله اصفهانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اباذری ، عبدالرحیم

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

1. فوت آیت الله اصفهانی

‏در سال 1325 شمسی، در هنگام تحصیل من در مدرسه آقای ‏‏سید ابوالحسن مدیسه‌ای‏‎ ‎‏(آیت الله اصفهانی) ـ که در ‏‏نجف‏‏ مرجع تقلید بود ـ فوت کرد. ‏‏مدیسه‏‏ روستایی است ‏‎ ‎‏در اطراف زاینده رود ‏‏اصفهان‏‏. آقای ‏‏سید ابوالحسن اصفهانی ‏‏اهل آن‌جا بود. وقتی این ‏‎ ‎‏خبر به ‏‏درچه‏‏ رسید، به منظور برپایی مراسم عزاداری هیات‌های سینه‌زنی به راه افتاده و ‏‎ ‎‏عزاداری کردند. چون شیعیان مرجع تقلید خود را از دست داده بودند. در حوزه علمیه ‏‎ ‎‏قم بزرگانی مانند آقای ‏‏خوانساری‏‏، آقای ‏‏حجت‏‏، آقای ‏‏صدر‏‏ و امثال اینها بودند. طولی ‏‎ ‎‏نکشید که نام ‏‏آیت الله بروجردی‏‏ بر سر زبان‌ها افتاد و به این ترتیب به مقام مرجعیت ‏‎ ‎‏شیعه رسیدند.‏