غزل
محراب عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

محراب عشق

 

محراب عشق

جُز خم ابروی دلبر هیچ محرابی ندارم

جُز غم هجران رویش من تب و تابی ندارم

گفتم اندر خواب بینم چهرۀ چون آفتابش  حسرت این خواب در دل ماند، چون خوابی ندارم

سر نهم بر خاک کویش، جان دهم در یاد رویش  سر چه باشد، جان چه باشد، چیز نایابی ندارم

با که گویم دردِ دل را از که جویم راز جان را  جُز تو ای جٰان، رازجویی، دَردِدل یابی ندارم

تشنۀ عشق تو هستم، بادۀ جٰان بخش خواهم  هرچه بینم، جُز سرابی نیست، من آبی ندارم

من پریشان حٰالم از عشق تو و حالی ندارم

من پریشان گویم از دست تو آدابی ندارم