غزل
ساحل وجود‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ساحل وجود‌

 

ساحل وجود

عاشق روی توام دست بدار از دل من

به خدا جُز رُخ تو حل نکند مُشکِل من

مهر کوی تو در آمیخته دَر خلقت ما  عشق روی تو سرشته است به آب و گل من

نیست جز ذکر گُل روی تو در محفِل ما  نیست جز وصل تو چیز دگری حٰاصِل من

پاره کن پَرده انوار میٰان من و خود  تا کند جلوه رخ ماه تو اندر دل من

جلوه کن در جَبَل قلب من ای یار عزیز  تا چو موسیٰ بشود زنده دل غافل من

در سَراپای دو عالم رُخ او جلوه گر است  که کند پوچ هَمه زندگی باطل من

موج دَریاست جَهان، سٰاحل و دَریایی نیست  قطره ای از نم دَریای تو شد ساحل من

زد خلیل عٰالم چون شمس و قمر را به کنار

جلوۀ دوست نباشد چو من و آفل من