امام خمینی در یازدهم اسفند سال ۵۲ مطابق با هفتم صفر ۱۳۹۴ در نامه ای خطاب به مرحوم حاج احمد آقا خمینی به تهیه خانه برای طلبه ها تاکید کردند. متن نامه امام در ادامه آمده است:

بسمه تعالی‌

‌‌     پسرم، ان شاءالله تعالی سلامت باشید. چند روز پیش توسط آقای سلطانی کاغذی‌‎ ‎‌نوشتم. اینک به احتمال نرسیدن آن، تجدید مطلب می کنم. به آقا‎‌ ـ دامت برکاته ـ پس‌‎ ‎‌از سلام عرض کنید خوب است برای طلبه ها منزل درست کنند، منتها بتدریج و بی اسم و‌‎ ‎‌بی سر و صدا؛ یعنی ده تا ده تا درست شود، البته با تعجیل، و راجع به مخارج آن،‌‎ ‎‌اینجانب از قم و آنچه وسیلۀ آقای عبدالله اسلامی از تهران است چیزی نمی خواهم بلکه‌‎ ‎‌در صورت اقدام و لزوم به وکلای تهران می گویم بدهند. من عجالتاً تا مدتی مدید‌‎ ‎‌احتیاجم کَمَک است و متفرقات می رسد. اگر بنا شد اقدام شود هر چه زودتر باشد و‌‎ ‎‌اینجانب را مطلع کنید. و در این امر اگر بشود آقای حاج آقا محمود طباطبایی قمی، آقای‌‎ ‎‌نیلچی، آقای معمار، آقای حاج سید جعفر یزدی و اشخاصی از این قبیل را دخالت‌‎ ‎‌دهید؛ بلکه اگر صلاح دیدید و موافقت کردند آقای حائری در این امر دخالت کنند و‌‎ ‎‌مستقیماً از طرف ایشان اقدام شود، شاید بهتر باشد. در هر حال، امر با خود آقاست که با‌‎ ‎‌مشورت، هر طور صلاح دیدند، اقدام نمایند. گمان ندارم در خرجش اشکالی پیدا شود.‌‎ ‎‌والسلام علیکم.‌

‌‌پدرت‌

‌‎ ‎

‌‎صحیفه امام، ج ۳، ص ۲۴

. انتهای پیام /*