امام خمینی در ۱۲ اسفند ۱۳۵۹ در دیدار شورای سرپرستی و هیأت تحریریه روزنامه میزان مطالب ارزنده ای را متذکر شدند که خلاصه چهار فراز از آن از نظر می گذرد: 

- ما باید حتی الامکان کاری بکنیم که یک وقت خدای نخواسته در خارج نگویند این یک کشوری است که نمی تواند خودش درست کند. بزرگانش ریختند به جان هم و پائین تر آنها هم به جان هم ریختند! در حالی که مملکتشان در معرض خطر است، جنگ داخلی راه انداخته اند، پس اینها رشد ندارند.

- نباید اینطور منعکس بشود که ما یک ملتی هستیم که در عین حالی که مبتلا به دشمنها هستیم، خودمان به جان هم ریختیم و خودمان مشغولیم به اینکه با هم اختلاف داشته باشیم. هِی دامن بزنیم به اختلافات!! 

- ما باید همه با هم همزبان و هم قلم باشیم، برای این مشکلاتی که پیش آمده کوشش کنیم رفع بکنیم مشکلات را...

- ما امروز چنانچه واقعاً عقل سیاسی داشتیم و توجه به مسائل سیاسی داشتیم، باید همه دست به دست هم بدهیم، زیر بغل همه را بگیریم تا بتوانیم راه برویم. 

صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۱۷۱ - ۱۷۸

. انتهای پیام /*