مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تأثیر کسی واقع نشوند. مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت کنند، بعد به هرکس که خواستند رأی دهند. مردم نباید کنار بروند، اگرمردم کنار بروند همه شکست می‏خوریم.خود مردم نگذارند قلدرها دخالت کنند، افراد نالایق دخالت کنند. (صحیفه امام ، جلد18، ص368)

. انتهای پیام /*