آیین انقلاب اسلامی

کتاب آیین انقلاب اسلامی: گزیده ای از اندیشه و آرای امام خمینی (س)» دفتر نهم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.این اثر دارای سه بخش است: شامل مباحث اعتقادی و آنچه که در اصطلاح (جهان بینی) نامیده می شود، اوضاع ایران پیش از انقلاب از منظر امام و نظام مطلوب امام برای جامعه و امت اسلامی در حوزه سیاسی،اجتماعی و فرهنگی مرتبط پرداخته است .

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

. انتهای پیام /*