اراده ملتها

غیرممکنها با ارادۀ ملتها، اراده ای که تبع ارادۀ خداست، اراده ای که‏‎ ‎‏برای خداست، غیرممکنها ممکن می شود و محالها واقع...

عناوین مطالب تخته سفید

مسئولیت مسلمانان در قبال کودکان فلسطینی

مسئولیت مسلمانان در قبال کودکان فلسطینی

شما ملاحظه کنید این کودک هایی که از لبنان و جنوب لبنان آمده اند و این کودک هایی که وارث شهدای اسلام هستند، ما در مقابل این ها چه جواب داریم؟

میزان عمل

میزان عمل

صورت عمل میزان نیست. آن چیزی که میزان است انگیزه عمل است. معنای عمل است.

ترور شهید هاشمی نژاد

ترور شهید هاشمی نژاد

امروز در روز شهادت سلف صالح، این خلف صالح و متعهد از دست ما گرفته شد.

حماسه رشادت های یک ملت

حماسه رشادت های یک ملت

قلم و بیان من عاجز است که مقاومت عظیم و‏‎ ‎‏گستردۀ میلیونها مسلمان شیفتۀ خدمت و ایثار و شهادت را در این کشور صاحب الزمان ـ‏‎ ‎‏ارواحنا فداه ـ ترسیم نماید.

گرفتاری اطرافیان

گرفتاری اطرافیان

هر چه مشکلات زیادتر باشد، اجرش زیادتر است؛‏‎ ‎‏الهیتش زیادتر است.

بی اعتنایی به تبلیغات دشمن

بی اعتنایی به تبلیغات دشمن

شما رزمندگان عزیز و شجاع که با ذکر‏‎ ‎‏خداوند متعال و ندای الله اکبر به پیش می روید و به دشمن می تازید از بوق های قدرت های‏‎ ‎‏سیلی خورده چشمداشت انعکاس صحیح پیروزی های خدا داده را ندارید و نباید داشته‏‎ ‎‏باشید.

جنگ و تحریم اقتصادی

جنگ و تحریم اقتصادی

این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم.

اثبات قدرت غیبی به ستمگران

اثبات قدرت غیبی به ستمگران

در این جنگ تحمیلی، ارتش ایران و دیگر قوای‏‎ ‎‏مسلح بر جهانیان ثابت کردند که مجاهدین در راه هدف و اسلام و میهن از یک‏‎ ‎‏قدرت غیبی برخوردارند.

عدم دین به ابرقدرت ها

عدم دین به ابرقدرت ها

منت هیچ قدرت و کشوری و ابرقدرتی در جنگ، بر گردن ما نیست

ای فاطمیین! به داد اسلام برسید

ای فاطمیین! به داد اسلام برسید

در سایر بلاد اولاد فاطمه هستند، اینها نمی نشینند تا‏‎ ‎‏دولت ها هر خیانتی که خواستند بکنند و احکام قرآن را پایمال کنند.

جنگ ایمان و رذالت

جنگ ایمان و رذالت

جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست

السلام علیک یا اباصالح المهدی.

السلام علیک یا اباصالح المهدی.

معنویاتی در قرآن است که برای هیچ کس جز پیغمبر اکرم و‏‎ ‎‏کسانی که شاگرد او هستند و از او استفاده کرده اند، کشف نشده است.

ستم متجاوزان

ستم متجاوزان

ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم، ما در‏‎ ‎‏جنگ، پرده از چهرۀ تزویر جهانخواران کنار زدیم

سیاست اساس اسلام

سیاست اساس اسلام

اصولاً اساس اسلام‏‎ ‎‏از سیاست است.

 گفتگوی تمدن ها

گفتگوی تمدن ها

اسلام پیشرفته ترین حکومت را دارد‏‎ ‎‏و به هیچ وجه حکومت اسلام با تمدن مخالفتی نداشته و ندارد

رسالت شعرا در تبیین حقائق انقلاب

رسالت شعرا در تبیین حقائق انقلاب

شعرا در اشعارشان قضایای این انقلاب را‏‎ ‎‏منعکس کنند.

حاکمان اشرافی

حاکمان اشرافی

ادراک قشر مستمند

احیای مقبره شهید مدرس

احیای مقبره شهید مدرس

‎‏شهید بزرگ ما،مرحوم مدرس،که القاب برای او کوتاه و کوچک است،ستارۀ درخشانی‏‎ ‎‏بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضاشاهی تاریک می نمود...

صفحه 3 از 56 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >