عناوین مطالب ادعیه ماه مبارک رمضان

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده برایم در آن بهره ای از رحمت فراوانـت

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان و طعام نمودن بر مردمان

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

خدایا وا مگذار مرا در این روز...

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان...

صفحه 2 از 2 1 | 2