حضرت امام خمینی(س) در روز دهم اردیبهشت ماه 1359 به مناسبت روز جهانی کارگر در پیامی به ملت ایران از  کارگران زحمتکش تجلیل کردند. گوشه هایی از این پیام را می خوانیم:

 

«روز کارگر را به ملتهاى زحمتکش و خصوص کارگران به واژه اعم، تبریک عرض مى‏کنم. کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه‏ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشرى با دست تواناى کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر است. کار خلاصه نمى‏شود به جنبش مخصوص و کارگر خلاصه نمى‏شود به گروهى خاص؛ و به این انگیزه، روز کارگر روز همه ملت است نه بخش خاصى از آن. از این عموم استثنا مى‏شود کارهاى تخریبى و کارگران مخرب؛ هم آنان که به اسم طرفدارى از کارگران از کار آنان جلوگیرى مى‏کنند و پشت نقاب طرفدارى از دهقانان، خرمنهاى آنان را که حاصل دسترنج یکساله آنان است به آتش مى‏کشند، و زیر ماسک خدمت براى کارگران در کارخانه‏ها با تمام توان اخلال مى‏کنند؛ این روز از آنان نیست و از دشمنان آنان است. آنان که در نقاب خدمت به خلق، مسلحانه بر ضد خلق قیام مى‏کنند و ناجوانمردانه دست به انفجار در مجامع عمومى- که اکثراً خلق زحمتکش و کارگر مستمند در آنجا حضور دارند- مى‏زنند...

روز کارگر روز دفن سلطه ابرقدرتهاست که با کار با واژه اعم، استقلال در همه ابعادش به مستضعفین جهان برمى‏گردد و ابرقدرتهاى آدمخوار و عالمخوار خلع سلاح مى‏شوند...

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاهها تا بازارها و کارخانه‏ها و مزارع و باغستانها تا آنجا که خودکفا شود و روى پاى خود بایستد...» (صحیفه امام، ج‏12، ص: 264-265)

 

ایشان همچنین در اردیبهشت ماه سال 1360 در پیامی دیگر به کارگران و ملت ایران و مستضعفان جهان‏ بر اهمیت نقش کارگران در استقلال کشور تاکید کردند. بخشهایی از پیام ارزشمند حضرت امام در ادامه آورده شده است:

 

مبارک باد روز کارگر بر خصوص کارگران گرانقدر و بر عموم ملت و مستضعفان جهان. بزرگداشت روز کارگر، این ستون فقرات استقلال کشور و این اسطوره سرنوشت‏ساز و رهایى‏بخش از وابستگیها و پیوستگیها، وظیفه‏اى است ملى و اسلامى و همگانى. طبقه شریف کارگر در این مدت کوتاه و خصوصاً بعد از تجاوز عمال اجانب به خاک میهن عزیز ثابت کرد که قادر است با خواست خداوند متعال، کشور عزیز خود را با کوشش شبانه روزى از وابستگى نجات دهد و مشت قدرتمند گره کرده خود را بر دهان یاوه گویان و تبلیغاتچیان خارج و تفاله‏هاى وابسته مزدور داخل کوبد و دست رد به سینه منحرفان و منافقان وابسته به چپ و راست با قدرت هر چه بیشتر زند...

برادران عزیز کارگر که براى خودکفایى کشور با جان و دل و کار طاقتفرسا به خدمت به کشور اشتغال دارید. اینان به خیال خام خود مى‏خواهند شما عزیزان را آلت مقاصد شوم خود قرار داده و در نفع ابرقدرتها از شما استفاده نمایند... برادران و خواهران، بهوش باشید که خدمتهاى ارزنده شما در راه کشور عزیز اسلامى با دست جنایتکار این گروهکها به خدمت امریکا کشیده نشود.

...من بار دیگر روز کارگر را بر ملت عزیز و خصوص کارگران تبریک و تهنیت عرض مى‏کنم و از خداوند متعال سعادت همگان را خواستار و قطع ریشه‏هاى فساد را امیدوارم. درود و تحیت بر ملت بزرگ ایران، پایدار باد جمهورى اسلامى ایران.  (صحیفه امام، ج‏14، ص: 326-327)

 

                       

. انتهای پیام /*