برادر شهید باهنر با بیان اینکه امام معتقد بود که شکل حکومت را مردم باید انتخاب کنند و به آن رای بدهند گفت: تعیین شکل و ساختار جمهوری برای حکومت به دلیل اعتقادی بود که ایشان  به حضور مردم در صحنه و تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان  داشت.
محمد رضا باهنر در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبری بزرگداشت امام خمینی (س) در پاسخ به اینکه مجلس هشتم تا چه حد توانست در پیاده سازی آرمان های امام موفق عمل کند گفت: با تاکید‌ مقام معظم رهبری مسئولین نظام و نهادهای انقلابی همه تلاش های خود کردند تا ارزش‌ها و اصول  انقلاب که پایه گذار آنها حضرت امام(س) بودند زنده بمانند و احیاء شوند.
وی با بیان اینکه ممکن است هر چند وقت یک بار کسانی چالش‌هایی را در برخی از آراء امام خمینی(س) به وجود آورده باشند،گفت:این جمله همیشه جاوید امام(س) که فرمودند مجلس در راس امور است مورد تایید همه دلسوزان انقلاب و حقوقدان‌ها است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی طوری طراحی شده است که پارلمان در سطح بالایی است و باید بر کارهای دولت نظارت کند.
باهنر با بیان اینکه نظارت در مجلس هشتم نسبتا شاکله‌مند و فرآیندهایش تعریف شد گفت: فکر می‌کنم مجلس هشتم در مجموع توفیق‌های خوبی را نسبت به مجالس قبلی در بخش نظارت داشته است.
وی تصریح کرد: رئیس جمهور به خاطر برداشت‌هایی شخصی که از مسائل دارند با گفتن اینکه مجلس در راس امور نیست چالش ایجاد کرد اما مبنای حقوقی و جایگاه مجلس همانگونه که امام(ره) فرمودند در راس امور است و رهبری هم بر این موضوع تاکید کردند .
باهنر در ادامه در مورد اهمیت تعیین ساختار جمهوری برای حکومت  از سوی امام خمینی (س) و تاکید بر حضور مجلس و انتخابی بودن حکومت گفت: شرط امام خمینی(س) برای حکومت اسلام بود و برای تاسیس و بقاء نظام از بن دندان  معتقد بود که مردم باید نوع حکومت را بخواهند، بنابراین مردم را ارباب اصلی و صاحب اصلی انقلاب می‌دانستند و به همین دلیل هم با وجود همه مشاوره‌هایی که به ایشان داده می‌شد و شکل و ساختار‌های متفاوتی که برای حکومت پیشنهاد می‌شد، حضرت امام تاکید  کردند که شکل حکومت را باید مردم انتخاب کنند و به آن رای دهند به همین دلیل جمهوری اسلامی پیشنهاد شد و قرار شد مردم بگویند این نوع حکومت را می‌خواهند یا نه، خیلی‌ها به امام می گفتند دیگر مشخص است که  مردم این حکومت را می‌خواهند، ولی امام می گفتند باید توسط مردم به ثبت برسد.
باهنر با بیان اینکه امام بالاترین قدرت را  بعد از خدا  متعلق به مردم می‌دانست و بیشترین تکیه و اعتقاد را هم به مردم داشتند گفت:امام به کلیت مردم نسبت به بقیه اقشار جامعه بیشترین  اعتقاد را داشتند و تعیین شکل و ساختار جمهوری برای حکومت به دلیل اعتقادی بود که ایشان  به حضور مردم در صحنه و تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان  داشت.

. انتهای پیام /*