عناوین مطالب تخته سفید

۲۷ اسفند ماه

۲۷ اسفند ماه

همه ما بنامان بر این باشد که در این سال جدید به فکر این باشیم که برای این امت هر کاری می خواهیم بکنیم...

27 اسفند ماه

27 اسفند ماه

اگر چنانچه خدای نخواسته بین شما کسانی باشند که بخواهند تفرقه بیندازند...

25 اسفند ماه

25 اسفند ماه

می دانید که سلاح تبلیغات، برنده تر از کاربرد سلاح در میدانهای جنگ است...

۲۳ اسفند ماه

۲۳ اسفند ماه

چون ابعاد مختلف در حضرت امیر (ع) بوده است، هر کسی یک بعدی از او گرفته است...

21 اسفند ماه

21 اسفند ماه

آنچه بارها گفته ام این است که همه شما پشتیبان یکدیگر باشید...

20 اسفند ماه

20 اسفند ماه

ما تا آخر عمر علیه دولت آمریکا مبارزه می کنیم...

19 اسفند ماه

19 اسفند ماه

شما باید خداوند را حاضر و ناظر بدانید...

18 اسفندماه

18 اسفندماه

زنهایی که جوانهای خودشان را دادند، افتخار بر این کردند که شهید دادیم...

۱۵ اسفند ماه

۱۵ اسفند ماه

دولتها بفهمند که قدرت به این نیست که پرده های کذا و مبلهای کذا باشد از مال این ملت ضعیف!

14 اسفند ماه

14 اسفند ماه

در اسلام تقوا مطرح است. هر که تقوایش زیادتر است، پیش خدا کرامتش زیادتر است...

13 اسفند ماه

13 اسفند ماه

زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بَزک کرده بیرون برود با سرِ باز و لخت...

12 اسفند ماه

12 اسفند ماه

نباید اینطور منعکس بشود که ما یک ملتی هستیم که در عین حالی که مبتلا به دشمنها هستیم، خودمان به جان هم ریختیم...

۱۰ اسفند ماه

۱۰ اسفند ماه

شما کاسبها و کسبه و تجار محترم، در ارزاق عمومی با مردم مراعات کنید؛ گرانفروشی را کنار بگذارید

۹ اسفند ماه

۹ اسفند ماه

من هیچ وقت از این اعمال خلاف انسانی میل ندارم مرتکب شوم و نه شماها مرتکب شوید...

8 اسفند ماه

8 اسفند ماه

استبداد محمد رضا خان پهلوی و پدر رو سیاهش روی سلاطین مستبد را سفید کرد...

7 اسفند ماه

7 اسفند ماه

ما برای اقلیت مذهبی احترام قائل هستیم...

5 اسفند ماه

5 اسفند ماه

ما برای حیات زیر سلطۀ غیر، ارزش قائل نیستیم...

۴ اسفند ماه

۴ اسفند ماه

بعض از زبانها از چماق بدتر است...

صفحه 1 از 26 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

پیش خوان

هر روز با امام

۲۷ اسفند ماه

هر روز با امام

27 اسفند ماه

هر روز با امام

25 اسفند ماه

هر روز با امام

۲۳ اسفند ماه

هر روز با امام

21 اسفند ماه

هر روز با امام

20 اسفند ماه

پیشنهاد سردبیر

هر روز با امام

۲۷ اسفند ماه

هر روز با امام

27 اسفند ماه

هر روز با امام

25 اسفند ماه

هر روز با امام

۲۳ اسفند ماه

هر روز با امام

21 اسفند ماه

هر روز با امام

20 اسفند ماه